˙·٠•✿⊱●معجزه قرآن و ادعیه ●✿⊱•٠·˙

خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی

 

حساب ابجد :

 

مي دانيد حروف در زبان فارسي ، سي و دو حرف مي باشد:

ا- ب - پ - ت - ث – ج – چ – ح – خ – د – ذ – ر – ز – ژ – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – گ – ل – م – ن – و – ه – ي


و نيز مي دانيم در زبان عربي 28 حرف كه شبيه حروفات فارسي هستند، بجز چهار حرف يعني پ – چ – ژ – گ  كه مي شوند:

ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ي


اما اين حروفات در علم علوم غريبه از نظر تركيب قراري گيري متفاوت است كه يك طالب اين علم بايد با ان اشنا باشد. ترتيب قراري گيري ان بصورت زير است:

ا- ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ط – ي – ك – ل – م – ن – س – ع – ف – ص – ق – ر – ش – ت – ث – خ – ذ – ض – ظ - غ

كه ما براي سهولت امر و براي خواندن ان از روش زير در اين علم استفاده مي كنيم.

ابجد – هوز – حطي – كلمن – سعفص – قرشت – ثخذ – ضظغ


انواع حروف ابجد چيست!؟

حروف ابجد به دو دسته صغير و كبير تقسيم ميشوند:

كه حروف ابجدي صغير با اعداد ان عبارتند از:

ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ي


1 2    4   8    3    8    0    4   4    8    7   0      0     6      8     9    0  10    4    8    4     8   6    4   2    6   5  10


كه حروف ابجدي كبير با اعداد ان عبارتند از:


ا- ب - ت - ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – ه – ي


1 2 400 500 3    8   600 4  700 200 7   60  300   90   800   9  900 70 1000 80  100 20 30 40 50  6    5   10


كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير استفاده مي كنيم: كه براي ابجد كبير است:

ا   ب   ج   د   ه   و   ز    ح   ط

1   2   3   4   5   6   7   8   9

--------------------------------------------------------------------------------

ي    ك   ل   م   ن   س   ع   ف   ص

10   20     30        40        50        60      70         80   90

--------------------------------------------------------------------------------

ق   ر   ش   ت   ث   خ   ذ   ض   ظ

100   200   300   400   500   600   700   800   900

----------------------------------------------------------------------------------

غ
1000

كه ما براي سهولت وفهرست بندي ان و براي درك بالا از جدول زير استفاده مي كنيم: كه براي ابجد صغير است:


ا   ب   ج   د   ه   و   ز    ح   ط
1   2   3   4   5   6   7   8   9
--------------------------------------------------------------------------------
ي    ك   ل   م   ن   س   ع   ف   ص
10   8         6          4          2          0        10         8   6
--------------------------------------------------------------------------------
ق   ر   ش   ت   ث   خ   ذ   ض   ظ
4   8   0   3   8   0   4   8   0
----------------------------------------------------------------------------------
غ
4+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ بهمن۱۳۸۹ساعت 8:35 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  |