ܓ❤ معجزه قران و ادعیه ❤ܓ

خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات

 

 

  سوره طه را بنویس دریک ظرف درب دار بگذار

 

 تا 7 روز صبح که بیدار میشوی صورت خود را با آن میشویی

 

 کمی از آن را هم میخوری

 

 بعد از 7 روز اگر آب اضافه آمد یا با آن حمام کن یا بریز در آب جاری و روان

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: خواص سوره طه, دعای به صورت مالیدنی, دعا برای گشایش بخت
♥ دوشنبه ۳ آبان۱۳۸۹ 6:15 AM گردآورنده فریباܓ•♥• ♥