خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی


آیه سی 30 ، سوره یوسف را پنجاه و نُه 59 بار خوانده

و روی گل سرخ خشک شده ، فوت کرده 

و بعد هر روز مقداری از این گل را همراه با اسفند می سوزانید تا دو ماه
جمعه 28 آبان1389 8:21 AM *•.فریبا¸¸.•*Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت