خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی

 
برای افزایش مهر و محبت
 
آیه سی 30 ، سوره یوسف را پنجاه و نُه 59 بار خوانده
 
و روی گل سرخ خشک شده ، فوت کرده 
 
و بعد هر روز مقداری از این گل را همراه با اسفند می سوزانید تا دو ماه
 
 
 
 

 


†ɢα'§ : خواص سوره یوسف, دعا بر روی گل سرخ خشک, دعای سوزاندنی, برای افزایش مهر و محبت
جمعه 28 آبان1389 8:21 AM |- 。☆✩ فریبا ✩☆。 -|