˙·٠•✿⊱●معجزه قرآن و ادعیه ●✿⊱•٠·˙

خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی

 

 خواص 114 سوره قران

1- سوره بقره : اگر کسی به خواندن این سوره ادامه دهد، از هر گونه سحر و جادو و نظر بد محافظت می شود. رسول اكرم، صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم، فرمود: -براي هر چيز، قلّه ‏اي است و قلّه ي قرآن، سوره ي بقره است. چنانچه در خانه ‏اي خوانده شود، اگر در روز باشد تا سه روز شيطان وارد آن خانه نخواهد شد و اگر در شب باشد، تا سه شب از داخل شدن شيطان به آن، در امانند.-فضائل القرآن و آثاره في النشأتين، ص 58.

-هنگام صدقه دادن مستحبّ است، بخوانند: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم،- سوره ي بقره، آيه ي 127.- پروردگارا، از ما بپذير كه توئي شنواي دانا .

هنگام مواجهه با دشمن، سفارش شده بخوانند: ربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علي ال‏قوم الكافرين، - سوره ي بقره، آيه ي 250- پروردگارا، بر ما - باران - صبر فرو ريز و گامهاي ما را استوار بدار و ما را بر خدانشناسان پيروز گردان.

3-سوره ي آل عمران : هر كسي اين سوره را يك بار بخواند از وام و دين رهايي مي یابد و خداوند از جایی که انتظار آن را ندارد، فرج حاصل گرداند.

درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پر بار شدن درخت – سهولت زايمان رفع ديون آسان شدن مشکلات – ازدياد روزي از دیگر خواص این سوره هست 


4- سوره ی نساء: اگر خوانده شود در تربیت بچه های تاثیر دارد که با غیرت تربیت می شوند. زندگی خوشبخت نصیبشان می شود. خداوند آنان را موفق می کند. از اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه سوره نساء را در هر جمعه بخواند، از ضغطه يعنى فشار قبر ايمن گردد. (عين الحيات ، ج 2، ص 239. بحار، ج 92، ص 273. ثواب الاعمال ، ص 223) پاداش الهي – حکم صدقه – رهايي از فشار قبر


5- سوره ی مائده: هر کسی این سوره را 40 بار بخواند خداوند متعال مال و ثروت فراوان نصیب او می کند. به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره مائده را در هر روز پنج شنبه بخواند، ايمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، و هرگز به خدا مشرك نشود. (همان)

هر کس قبل از صبح و قبل از حرف زدن سه بار آیه «ربنا انزل علینا مائدة ... خیر الرازقین» را بخواند (آیه ۱۱۴) رزق و روزی آن شخص در آن روز از جایی می رسد که گمان نداشته باشد. روز اول بعد از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت بخواند آنگاه تا ۴۰ روز هر روز رو به قبله ۱۰۰ صلوات بفرستدو آیه زیر را ۵۰ بار بخواند و در بین خواندن با کسی صحبت نکند که در گشایش امور بسیارموثر است . « اللهم ربنا انزل علینا . . . خیر الرازقین » ( آیه ۱۱۴) استقامت در توحيد -اعطاي حسنات – بخشش گناهان از خواص دیگر این سوره هست


6-سوره ی انعام : اگر این سوره را 41 بار بخواند کارهایش رو به راه می شود. خداوند او را از شر دشمن حفظ می کند. به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : سوره انعام يك دفعه نازل شد، و هفتاد هزار ملك آن را مشايعت كردند تا نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله آوردند، پس اين سوره را تعليم نمائيد و بزرگ داريد، كه اسم اعظم الهى درهفتاد موضع اين سوره هست ، و اگر مردم بدانند در قرائتش چه فضيلت و ثواب هست هرگز ترك ننمايند قرائتش را. (عين الحيات ، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 275. ثواب الاعمال ، ص 225. كافى ، ج 4، ص ‍ )

و از عبدالله بن عباس منقول است : كسى كه سوره انعام را هر شب بخواند، در روز قيامت از جمله ايمنان باشد، و به ديده خود هرگز جهنم را نبيند. (عين الحيات ، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 274. ثواب الاعمال ، ص 225)

و به سند معتبر از امام رضا عليه السلام منقول است كه : سوره انعام را يك دفعه نازل ساختند و هفتاد هزار ملك مشايعت آن كردند، و آواز بلند كرده بودند به تسبيح و تكبير و تهليل تا نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله آوردند. پس هر كه اين سوره را بخواند، آن هفتاد هزار ملك تسبيح بگويند از براى او تا روز قيامت . (عين الحيات ، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 274)

و از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : اگر علتى داشته باشى كه خوف هلاك از آن داشته باشى ، سوره انعام را بخوان كه مكروهى به تو نمى رسد از آن علت . (بحار، ج 92، ص 275. عين الحيات ، ج 2، ص 240)

رفع بيماري – ستايش فرشتگان تا روز قيامت – استجابت حا جات – نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او – رفع ما ليخوليا – دفع بلايا از خواص این سوره هست

 

7-سوره ی اعراف: هر کس این سوره را مدام بخواند از عذاب آخرت نجات می یابد. هر کس آیات زیر را بخواند و از خداوند بخواهد که خوابش کم شود به درستی که کم می شود .« ان ربکم الله الذی خلق السموات... قریب من المحسنین» (آیات ۵۴ تا ۵۶ )

برای آنکه خواب بر تو چیره نشود این آیه را بر آب بخوان وصورت خود را با آن آب بشوی.«و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی ... اول المؤمنین » (آیه ۱۴۳)

رفع بازخواست روز قيامت – همنشيني با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان از خواص این سوره هست


8-سوره ی انفال: اگر یک نفر زندانی این سوره را 7 بار بخواند خداوند او را، از هر گونه شری نجات می دهد. محافظت از نفاق – افتخار شيعه – شرمندگي دشمنان – شفاعت پيامبر در روز قيامت –محافظت در برابر تعدي – پيروزي در جنگ ها - درود فرشتگان – بخشندگي گناهان – ارتقاي مقام از خواص سوره هست


9-سوره ی توبه:هر کس 17 بار این سوره را بخواند آرزوهایش را خداوند براورده می کند. از شر دزدان و افراد شرور نیز حفظ می شود. جلوگيري از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش – اعطاي حسنات – رفع جهل – تقرب به خدا – رفع پيري –آشکار شدن عيوب - اعتراف دزد از خواص سوره هست


10-سوره ی یونس: اگر هر کس این سوره را بخواند، خداوند غم و غصه را از او زائل می کند و محبت انسان ها را جلب می کند.


11-سوره هود: اعطاي حسنات –رستگاري روز قيامت – بر انگيخته شدن در گروه پيامبران – بخشوده شدن گتاهان – استعانات از خداوند – پيروزي بر دشمنان – بيمناک شدن دشمنان از او – مقام شهيد يافتن در روز قيامت از خواص سوره هست


12-سوره یوسف: چهره زيبا يافتن – رفع هراس – صالح شدن – دوري از زنا – آسان شدن سختي مرگ از خواص سوره هست


13- سوره ی رعد: هر کس این سوره ی جلیله را بخواند هم خودش و هم بچه هایش از شر اجنه ایمن می شوند و هر گونه حالت ترس از آنان زائل می شود. رهايي ازصاعقه –ورود به بهشت شفيع شدن براي خانواده –کمک به انقلاب عليه ظالمان- اعطاي حسنات- استقامت در روز قيامت از خواص سوره هست


14-سوره ی ابراهیم: هر کس این سوره را 7 بار بخواند از مضرات دشمن رها می شود و رضای پدر ومادر خود را بدست می آورد. رفع فقر وجنون ومصيبت –جلوگيري از گريه و وحشت کودک –گرفته شدن ازشير مادر –اعطاي حسنات – رفع ناراحتي کودکان از خواص سوره هست


15-سوره ی حجر: هر کس 3 بار بخواند، خداوند معاملات او را ا برکت می کند. اعطاي حسنات- رفع فقر و جنون ومصيبت –ازدياد شير زنان –ازدياد رزق حسن خريد و فروش و...از خواص سوره هست


16- سوره ی نحل: هر کس 100 بار بخواند خداوند او را به مقصود خود می رساند. عدم پرداخت تاوان –رفع هفتاد نوع بلا-استقرار در بهشت –ثمره دادن درختان –منغرض نمودن دشمنان –عدم بازخواست در روز قيامت از خواص سوره هست

از امام باقر(ع) نقل شده است: هركس در هر ماه یكبار سوره نحل را بخواند از ضرر و زیان و غرامت (همچون ورشكستگی و زیانهای مالی) در امان باشد و از هفتاد نوع بلا كه آسان ترین آنها جنون، جذام و پیسی است ایمن گردد، و خدا او را در بهشت عدن جای دهد


17-سوره ی اسرا:هر کس 7 بار بخواند، خداوند او را از حسودان و اهل فتنه حفظ می کند. کودکان زبان باز می کنند و سبب سخن فصیح می شود. شاهد ظهور حضرت قاِِِئم شدن –خطا نرفتن تير –به سخن امدن کودک –قابل فهم شدن سختيها از خواص سوره هست


18-سوره ی کهف:هر کس روز جمعه این سوره را یک بار بخواند، تا جمعه ی آینده از همه بلایا محافظت می شود. از فتنه آخرالزمان و شر دجال نیز خلاص می شود. پیوسته قرین صحت و عافیت می شود. بيدار شدن به موقع از خواب شهيد از دنيا رفتن –بخشوده شدن گناهان –نوراني شدن –رفع تنگ دستي –امان يافتن از آزار-دور شدن آفات –در امان ماندن از فتنه دجال-قرار گرفتن در بهشت –کفاره شدن بر گناهان از خواص سوره هست


19-سوره ی مریم: هر کس این سوره را 41 بار بخواند خداوند متعال روزی او را زیاد می کند و از فقر نجات می دهد. به دست آوردن ثروت و فرزند –از اصحاب حضرت عيسي شدن در قيامت –شوکت سليمان يافتن درقيامت –اعطا حسنات-خواب هاي خوش ديدن –جلوگيري از دستبرد دزدان-رفع ترس-خير و برکت درخانه –دور شدن حوادث ناگوار از خانه از خواص سوره هست

 

20-سوره ی طه: هر دختری 41 بار بخواند قسمت پسر خواهد شد. پاداش در آن دنيا ثواب مهاجرين وانصار را يافتن –شنيدن پاسخ مثبت در خواستگاري-ايجاد صلح –حفاظت در مقابل زورمداران –اجابت خواسته ها-خواستگار يافتن دختر –آسان شدن ازدواج از خواص سوره هست


21-سوره ی انبیاء: هر کس 70 بار بخواند از بلایای علنی و مخفی ایمن می شود. خداوند به او اولاد صالح عطا می کند. ديدن عجايب در خواب –رفع بي خوابي از خواص سوره هست


22-سوره ی حج: هر کس به خواندن این سوره ادامه دهد، خداوند از هول قیامت او را ایمن می سازد و هنگام مرگ روح او به آسانی قبض می شود. تشرف به مکه –اهداي حسنات –سقوط حاکم ستمگر از خواص سوره هست


23-سوره ی مومنین: هر کس به خواندن این سوره ادامه دهد خداوند او را به صلاح می آورد و به راه راست هدایت می کند. عاقبت به خير شدن –به بهشت رفتن –تنفر از شراب از خواص سوره هست


24- سوره ی نور: هر کس به قرائت این سوره ی جلیله ادامه دهد، ایمانش در قلب ثابت می شود و خداوند او را از وسوسه ی شیطان در امان نگه می دارد. بيمه شدن جان و دارايي و زنان –آمرزيده شدن-اعطاي حسنات-محتلم نشدن عدم- تمايل به نزديکي از خواص سوره هست


25-سوره ی فرقان: اگر این سوره ی جلیله 7 بار بخواند، از شر دشمن ایمن می شود و خداوند او را از راه بد حفظ می کند. رهايي ازعذاب دوزخ –محاسبه نشدن –رفتن به بهشت –مردن حيوان مورد نظر –عدم اتمام معاملات از اثرات سوره هست


26-سوره ی شعرا: اگر این سوره ی جلیله را 7 بار بخواند محبت هر کس را به اذن خداوند متعال جلب می کند و با هر کس به خوبی رفتار می کند. اولياي خداوند شدن –دچار مشکل نشدن –رفتن به بهشت –اعطاي حسنات –خواننده ي کتب الهي شدن –شفا از بيماريها –دستيابي به گنج –در امان ماندن از درد آتش و سيل سخت آمدن طلاق بر زن از خواص سوره هست


27-سوره ی نمل: هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال از کلیه شر و بدی و ظلم و ستم او را محافظت می کند. اعطاي حسنات –در امان ماندن خانه از مار و حيوانات موذي از خواص سوره هست


28-سوره ی قصص:اگر هر کس این سوره را 7 بار بخواند خداوند او را از بلای سخت و شر نجات می دهد. اعطاي حسنات-شهادت به راستگويي- رفع درد ها وبيماري ها –رفع شکم درد و درد طهال و کبد از خواص سوره هست


29-سوره ی عنکبوت: هر کس این سوره ی جلیله را بر روی آب بخواند به لطف خدای متعال فراموش کاری از وی زایل می شود و حافظه اش قوی می گردد. رفع گناهان –اعطاي حسنات-رفع بيماري ها و دردها –شادابي قلب – خوش خوابيدن از خواص سوره هست


30-سوره ی روم: هنگام قرائت این سوره ی جلیله خداوند متعال اردوی مسلمین را مظفر می گرداند و دشمن را مغلوب می گرداند. اعطاي حسنات –يافتن گمشده –بيمار کردن دشمن از اثرات سوره هست


31-سوره ی لقمان:هر کس 7 بار این سوره ی جلیله را بخواند همه ی درد های شکم او بهبود می یابد. حفاظت از شيطان – همنشيني با لقمان در قيامت –اعطاي حسنات – رفع بيماري ها و دردها قطع خونريزي بدن –رفع بيماري درد و رنج از خواص سوره هست

 

32-سوره ی سجده:هرکس این سوره را بخواند و بنویسد و در داخل شیشه قرار دهد ودرب شیشه را محکم ببندد ودر خانه ای بگذارد به اذن خداوند در آن خانه نه حریق اتفاق می افتد ونه دزد و سارق به آن خانه می آید. داده شدن نامه عمل به دست راست –عدم بازخواست در روز قيامت –همنشيني با پيامبر و خاندانش در روز قيامت – ثواب راز و نياز شب قدر –رفع بيماري تب –درمان سر درد و درد مفاصل – درمان تب سه روزه از خواص سوره هست


33- سوره ی احزاب: هر کس این سوره ی جلیله را 70 بار بخواند خداوند متعال شغل و کسب و کار او را پر برکت می کند و خداوند در کارهای او رفاه ایجاد می کند. قرار گرفتن کنار پيامبر و همسرانش در روز قيامت –درامان بودن قبر –افزايش خواستگاران از خواص سوره هست


34-سوره ی سبا:هر کس 70 بار این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را از تنگی مهمی نجات می دهد. حفاظت شب تا صبح توسط خداوند –کسب خيرات در دنيا وآخرت –داشتن همنشين سالم در روز قيامت –دور شدن حيوانات و حشرات –بري شدن از ترس از خواص سوره هست


35-سوره ی فاطر: هر کس این سوره ی جلیله را بخواند از شر اجنه و شیاطین نجات یافته خداوند به عمر او برکت می دهد. ورود به بهشت –منکوب کردن مخالفين –رفع بيماري سردرد – جلوگيري از تخريب هنگام زلزله از خواص سوره هست


36- سوره ی یس: هر کس این سوره ی جلیله را 70 بار بخواند بر روی او درهای خیر باز می شود واگر بر آب و گلاب بخواند و آب را بنوشد، خداوند متعال قلب او را پر نور می سازد واز هر گونه درد نجاتش می دهد. در مفاتيح النّجاح از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هر كه سوره يس را بخواند ،خداى عزّوجــلّ بواسطه رضــایــش او را می بخشد و به او اَجْر می دهد چنانكه گويـا قــرآن را دوازده نوبت خوانده است و هر بيــمار كه نزد او سوره يــس خوانده شود به عدد هر حرفى از آن ده فرشــته پيــش او، صف مى زنند و جهت او استــغفار مى كنند و در قبض روح او حاضرند و مشايــعت جنــازه او مى كنند و نمــاز بر او مى كنند و در وقت دفن او حاضرند و هر بيــمارى كه بخواند سوره یس را در سَكَرات مرگ ، يا نزد او بخوانند ، رضــوان خــازن بهشـت با يك شـربت از آب بهشـت مى آيد و به او مى دهد پس او مى آشامد و سيــراب مى ميرد و سيـراب مبعوث مى شود و محتاج نمى شود به حوضى از حوضهاى پيــغمبران تا وقتى كه داخل بهشت مى شود و او سيراب است و منـقول است كه سوره يس به صاحبش خيـر دنيا و آخرت را مى رساند و دفع مى كند از او بلاى دنيا و هولهاى آخرت را و دفع مى كند هر شـرّى را و روا مى كند جـهت او هر حـاجتى را و هر كه بخـواند اين سوره را برابر بيـست حـجّ است براى او و هر كه بشـنود ، جهت او هزار نور و هزار يقين و هزار بركت و هزار رحمت باشد و از حضرت رسول (ص) منقولست كه هر كه در قبرستان درآيد و سوره يس بخواند خداى عزّوجلّ عذاب اموات را تخفيف دهد و جهت او باشد به عدد ايشان حسنات ، و از حضرت امام جعفر صـادق عليه السلام منقول است كه هر كه سوره يس را در روز بخواند مرزوق و محفوظ است تا شب و هر كه پيش از خواب در شـب بخواند موكّل سازد خداى عزّوجلّ بر او هزار فرشته كه حفظ كنند او را از شرّ هر شيطان رجيم و از هر آفتى و اگر بميرد در آن روز خداى تعالى او را داخل بهشت سازد. افزايش رزق وروزي حفاظت شدن در برابر خطرات وشيطان وافت ها - ورود به بهشت – غسل به دستان فرشتگان –مصونيت از فشار قبر-نورانيت- همراهي فرشتگان در پل صراط – مقام بالا نزد خداوند –ايستادن درکنار پيامبران –شفاعت شدن –بازخواست نشد ن- همنشيني با پيامبر(ص)-اعطاي حسنات – مصون بودن در برابر فقر وبدهي و ويراني و بلا وجنون وجزام و وسواس و...-تخفيف وحشت قبر –آمرزش وخشنودي خداوند –ثواب دوازده بار تلاوت قرآن – تقويت حافظه-پيروزي در مناظرات – مصونيت در برابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون وحشرات –ازدياد شير در زنان از خواص سوره هست


37-سوره ی صافات: هر کس این سوره ی جلیله را 78 بار بخواند خداوند متعال رزق اورا افزایش می دهد . تسهيل مرگ –مصون بودن در برابر آفات و بلايا – ازدياد رزق – حفاظت از گزند شيطان – مبعوث شدن با شهيدان – اعطاي حسنات – ديدن جنيان و عدم آسيب آنان – آرامش از اضطراب از تاثیرات این سوره هست

 

38-سوره ی ص:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال اورا از شر شیطان رها می سازد . اعطاي خيرات در دنيا و آخرت – ورود به بهشت – جلوگيري از گناهان صغيره و کبيره –آشکار کردن معايب حاکم يا قاضي از خواص سوره هست


39-سوره ی زمر:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را عزیز و مکرم می سازد. شرف و بزرگي در دنيا و آخرت – مورد احترام واقع شدن – حرمت آتش دوزخ بر او- ورودبه بهشت – کسب سلام پيامبران و صديقان – آمرزيده شدن –مورد ثنا و تشکر واقع شدن از خواص سوره هست


40-سوره ی مومن: هر کس این سوره ی جلیله را 7 بار بخواند، خداوند متعال احتیاجات او را برآورده می کند.(رفاه احسان می کند ). بخشايش گناهان –کسب تقوا –خيردر اخرت –خرم شدن باغ- خير وبرکت مغازه – شفاي ماليخوليا – درمان دمل – رفع بيماري وحشت زدگي – التيام دل درد – درمان بي هوشي وغش –درمان دردطحال از خواص سوره هست


41-سوره ی فصلت:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند از شر سارقان نجات می یابد. نورانيت در روز قيامت قيامت – سعادت در زندگي دنيوي – اعطاي حسنات درمان درد قلب- درمان چشم درد از خواص سوره هست


42-سوره ی شوری: هر کس این سوره ی جلیله را 33 بار بخواند خداوند او را از شر دشمنان حفظ می کند. نورانيت در روز قيامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او –در امان بودن از گزند مردم –رفع خطرات سفر از خواص سوره هست


43-سوره ی زخرف:هر کس این سوره ی جلیله را بخواند قلب او از وسوسه شیطان دور می شود. مصون بودن از گزند حيوانات زمين و فشار قبر – ورود به بهشت –عدم احتياج به دارو –رفع مرض صرع از خواص سوره هست


44-سوره دخان: هركس اين سوره را بخواند، محبت هر شخص نصيب او ميشود سهولت محاسبه در روز قيامت –پاداش ازاد کردن صد هزار فرد گرفتار- بخشيدن گناهان –رهايي از نيرنگ شيطان – خوابهاي نيکو ديدن –رفع بيماري سر درد – ازدياد ثروت – رونق تجارت –رهايي ازگزند حاکم –محبوبيت نزد مردم – رفع بيماري يبوست از خواص سوره هست


45-سوره ي جاثيه : هركس هنگام سفر اين سوره ي جليله را 40بار بخواند خداوند متعال سفر اورا بر او راحت ميگرداند و به سلامت بر ميگردد. نديدن آتش جهنم و نشنيدن صدا و صيحه ي ان- همراهي حضرت محمد –از بين رفتن ترس و وحشت در روز قيامت – پوشيده شدن زشتيها – در امان ماندن از قدرت زورمندان – محترم شدن نزد مردم – در امان ماندن از فتنه گران – نگهدار کودک خواهد بود که همه از خواص این سوره هست

 

46-سوره ي احقاف:هركس اين سوره ي جليله را بنويسد و بخواند هر جا بگذر د به اذن خداوند آن مكان از شر حشرات موذي و بيماري هاي مضر نجات مي يابد. در دنيا دچار وحشت نشدن -در امان ماندن روز قيامت – به تعداد انسانهاي زمين ده حسنه نوشته و ده گناه بخشوده وده مرتبه بر مقام او افزوده ميشود –جسمي قوي يافتن –سالم ماندن در برابر بيماري هاي کودکانه – ارامش يافتن از زمان کودکي محبوب شدن نزد مردم – شنيده ها را درک کردن – تسکين و درمان بيماري ها از خواص سوره هست


47-سوره محمد(ص): هركس اين سوره را 41بار در روز بخواند خداوند سربازان مسلمين را مظفر ميگرداند. هرگز مشرک نگردد – شک به دين راه نيابد – فقير نشدن – نترسيدن از حاکم – مصون ماندن از شک در دين تا هنگام مرگ – هزار فرشته در قبرش نماز مي خوانند – همراهي فرشتگان – در پناه خداوند و پيامبر قرار گرفتن – پس از برانگيخته شدن صورت پيامبر را ديدن – سيراب شدن از نهرهاي بهشتي – مصون ماندن از امور ناپسند و بيماري ها – دوري جنيان از وي از خواص سوره هست


48-سوره ي فتح: هركس اين سوره جليله را 41بار بخواند كارهايش روبه راه ميشود. بيمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک- ورود به بهشت – مصون ماندن ازدزدان – پذيرفته شدن سخن وي نزد مردم – تويت حافظه – کسب خيرو برکت – رفع بيماري هراس – در امان ماندن از غرق شدن از خواص سوره هست


49-سوره ي حجرات: هركس اين سوره جليله را 7 باربخواند خداوند متعال او را از بيماري ها نجات ميدهد وبه صحت وعافيت سوق ميدهد. در شمار زايران پيامبر اکرم قرار گرفتن – اعطاي حسنات – در امان بودن از وحشت جنگ – باز شدن درهاي خير و برکت – پيروزي در جنگها خروج شيطان از بدن - مصون ماندن از ترس – فزوني يافتن شير مادر از خواص سوره هست


50-سوره ي ق: هركس اين سوره جليله را 3بار بخواند چشمش روشن مي شود وبه سعادت ميرسد. از روايات اسلامى استفاده مى شود كه پيامبر (ص) اهميت فراوانى براى اين سوره قائل بود ، تا آنجا كه هر روز جمعه آن را در خطبه نماز جمعه قرائت مى فرمود. در حديث ديگرى آمده است كه در هر روز عيد و جمعه آن را تلاوت مى فرمود .در حديثى از پيغمبر اكرم (ص ) چنين نقل شده : « كسى كه سوره ق را بخواند خداوند مشكلات و سكرات مرگ را بر او آسان مى سازد . و نيز در حديثى از امام باقر (ع ) آمده است : « كسى كه پيوسته در نمازهاى فريضه و نافله سوره ق را بخواند خداوند روزى او را گسترده مى كند ، و نامه اعمالش را به دست راستش مى دهد ، و حساب او را در قيامت آسان مى سازد »


51-سوره ي ذاریات :اگر اين سوره ي جليله را در اثناء قحطي 70بار بخواند خداوند متعال فراواني و ارزاقي نصيب ميكند. سا مان يافتن زندگي – ازدياد روزي – روشن شدن قبر – اعطاي حسنات – رفع درد درون – سهولت زايمان – اسان شدن مرگ . شيخ صدوق از حضرت امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرموده : هر كس سوره مباركه ذاريات را روزوشبش بخواند خدا معيشت او را اصلاح فرمايد واو را رزق وسيعي عنايت نمايد .مرحوم سيدمحمد خامنه اي تبريزي فرموده است كه قرائت سوره مباركه ذاريات در هر روز موجب ثروت فراوان مي گردد همينطور قرائت اين سوره به همراه سوره هاي طلاق ،مزمل ،والم نشرح در هر روز براي توسعه امر معاش مجرب است به طوري كه من حيث لايحتسب مي رسد وموجب حيرت عقول مي گردد.ودر اهميت اين ختم فرموده كه اگر در روز اين ختم از شما فوت شد آن را در شب بجاي آريد .


52- سوره ي طور : هركس اين سوره جليله را 3بار بخواند خداوند متعال به مريض شفا ميدهد وميان زن و شوهر الفت و محبت ايجاد ميشود. اعطاي خير و برکت – دور شدن از عذاب الهي – رسيدن به بهشت – ازادي اسير و زنداني – خوشايندي سفر – بهبودي عقرب گزيدگي از خواص سوره هست


53-سوره ي نجم : هركس اين سوره جليله را 21 بار بخواند به مقاصد خود ميرسد. زنگي با اوصاف نيک – بخشايش گناهان – اعطاي حسنات – شجاعت در برابر زورمندان جلب احترام حاکم – شجاعت در برابر شياطين از خواص سوره هست


54- سوره قمر : هركس اين سوره جليله را بخواند از ترس نجات ميابد. رسيدن به بهشت – روسفيدي در قيامت – مورد احترام بودن در سفره ها – محبوبيت ميان مردم سهل شدن امور مشکل از خواص سوره هست


55- سوره ي الرحمان : هركس اين سوره جليله را بخواند ، از شر اجنه نجات ميابد از حضرت صادق (ع) منقول است كه فرمود : مگذاريد خواندن سوره الرّحمن را ، بدرستى كه او در دل منافقان قرار نمى گيرد و مى آيد از نزد خداى عزّوجلّ در روز قيامت به صورت آدمى ، در بهترين صورتى و خوشترين بوئى ؛ تا آنكه مى ايستد نزد خداى تعالى در جايى كه نزديكتر از آن نيست به خداى تعالى پس مى گويد خداى عزّوجلّ به آن كه كيست آنكه قيام مى نمود به امر تو در حيات دنيا و مداومت مى كرد در خواندن تو . پس او مى گويد يا ربّ فلان و فلان پس سفيد مى شود رويهاى ايشان ، پس مى گويد به ايشان كه شفاعت كنيد هر كس را كه مى خواهيد ؛ پس شفاعت مى كنند تا حدّى كه كسى نمى ماند كه اراده شفاعت جهت او داشته باشد كه شفاعت نكند . پس خداى عزّوجلّ مى گويد به ايشان كه ، داخل بهشت شويد و هرجا كه مى خواهيد ساكن شويد و از حضرت صادق (ع) منقول است كه هر كه بخواند سوره الرّحمن را و هر جا كه بخواند ((فَبِاَىِّ الاَّءِ رَبِّكُم ا تُكَذِّب انِ)) بگويد ((لابِشَىْءٍ مِنْ الاَّئِكَ رَبِّ اُكَذِّبُ)) پس اگر در شب بخواند آنگاه بميرد شهيد مرده و اگر در روز بخواند آنگاه بميرد شهيد مرده . شفاعت کردن در روز قيامت – شهيد محسوب شدن –آسان شدن مشکلات- شفاي چشم درد امنيت يافتن - سهل شدن امور مشکل – رفع بيماري آفات از خانه از خواص سوره هست


56-سوره ي واقعه: هركس اين سوره جليله را بخواند به او فراواني نصيب ميشود.

رسول خدا (ص) فرمودند : هر كه سوره واقعه را در هر شب بخواند هرگز به او پريشاني نمي رسد .امام صادق (ع) فرمودند : كسي كه در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند ، خداوند او را دوست خواهد داشت ، محبّت او را در دل همه مردم مي افكند ، هيچ گاه در دنيا گرفتار فلاكت ، فقر ، نداري و آفتي از آفات دنيا نمي شود و از دوستان اميرالمؤمنين (ع) است و هيچ كسي با او در آن شريك نيست . امام صادق (ع) فرمودند : كسي كه مشتاق بهشت و اوصاف بهشت است ، بايد سوره واقعه را بخواند . امام باقر (ع) فرمودند : كسي كه هر شب قبل از خواب سوره واقعه را بخواند ، خداي عزّ و جلّ را در حالي ملاقات مي كند كه صورت او مانند ماه شب چهارده است . عزت در ميان مردم – رفع بيماري بدبختي و فقر – همنشيني با حضرت علي عليه السلام - نورانيت وجه در هنگام ملاقات خداوند – خير و برکت خانه – پيروزي و ثروت و موفقيت- بخشش گناهان – سهولت احتضار از خواص سوره هست


57- سوره ي حديد: هركس اين سوره جليله را70 بار بخواند خداوند كارهاي او را روبه راه ميكند . عدم عذاب در دنيا – رفع بلايا – درک ظهور حضرت قائم عليه السلام – نعمت بهشت – آزادي زنداني – مصونيت در جنگ – التيام درد از خواص سوره هست


58-سوره ي مجادله: هركس اين سوره جليله را3 بار بر روي يك مشت خاك بخواند وبرروي دشمن پخش كند ، دشمن را شكست خواهد داد. تسکين درد –حفظ دفينه – آرامش بيمار – مصونيت از حوادث ناگوار- رفع آفات از حبوبات از خواص سوره هست


59- سوره ي حشر: هركس اين سوره جليله را 3 بار بخواند به آرزوهاي خود ميرسد. سوره مباركه حشر از امام جعفر صادق (علیه السلام ) روایت است كه هركس سوره مباركه حشر را جهت بر آمدن حوائج وحل مشكلات عظیم چهل و یك روز هر روز یك مرتبه بخواند حاجتش برآورده و مشكلش حل شود . بسیاری از بزرگان تجربه كرده اند ( اما بشرط آن كه اگر یك روز هم فوت شود .یا فراموش كند باید ختم را از سرگیرد )

از مرحوم آیه الله كشمیری نقل شده كه درباره سوره مباركه حشر می فرمودند : سوره حشر مخصوصا چهار آیه آخر آن دارای امتیازات بساری است . از جمله یك روش خواندن آن به این طریق است كه یك چهله از روز اول یك مرتبه روز دوم دو مرتبه تا روز جهلم جهل مرتیه و برای مرتبه دیگر به عكس اول شروع می شود تا اربعین دوم تمام شود برای استجابت دعا خوب است .طریقه دیگر این ختم آن است كه هر روز یك بار این سوره خوانده شود و چهار آیه اخر این سوره ( لوانزلنا هذا القران علی جبل ....وهو العزیز الحكیم ) به عدد خاص تكرار شود برای تقویت اراده و قضاءحوائج و معنویت نیك است . چون چهار آیه اخر سوره حشر دارای اسم اعظم است. درود فرستادن کاينات به او- در حکم شهيد قرار گرفتن – مصون شدن از بلايا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقويت حافظه از خواص سوره هست

 

60-سوره ي ممتحنه: هركس اين سوره جليله را بخواند نفاق و كينه از او دور ميشود. دفع فقر – نورانيت ديدگان – رفع جنون –درود فرشتگان – در حکم شهيد قرار گرفتن – شفاعت شدن – درمان بيماري طحال – آسودگي در زندگي از خواص سوره هست


61-سوره ي صف :هركس اين سوره جليله را3بار بخواند ازمضرات دشمن در امان ميماند. قرار گرفتن در صف فرشتگان و پيامبران – همنشيني حضرت عيسي عليه السلام - امنيت در سفرها از خواص سوره هست


62-سوره ي جمعه:هركس اين سوره جليله را بخواند خداوند به او صلح احسان ميكند. پا داش بهشت - اعطاي حسنات –رفع هراس – بخشودگي گناهان – رهايي از وسوسه هاي شيطان از خواص سوره هست


63-سوره ي منافقين: هركس اين سوره جليله را 100بار بخواند از حاسدان و اهل فتنه نجات مييابد. رفتن به بهشت – رفع بيماري نفاق و شک – درمان دمل – رفع دردهاي دروني – شفاي بيمار – درمان چشم درد از خواص سوره هست


64-سوره ي تغابن: هركس اين سوره جليله را7 بار بخواند خداوند دفينه هاي اورا حفظ ميكند . شفاعت شدن – به بهشت رفتن – همجواري پيامبر – درک ظهور حضرت قاِِيم عليه السلام رفع مرگ ناگهاني – رفع شر حاکم از خواص سوره هست


65-سوره ي طلاق :هركس اين سوره جليله را 7بار بخواند خداوند او را ازشر عورت حفظ ميكند و ميتواند راحت به احكام شرع عامل ميشود و ثروت مند گردد. رفع آ تش دوزخ –رسيدن به توبه ي نصوح – ايجاد فتنه در محل دشمن از خواص سوره هست


66-سوره ي تحريم : هركس اين سوره جليله را بخواند خداوند زندگي خوب نصيب او و خانواده اش ميكند. نصيب شدن توبه نصوح – شفاي گزيده شده – درمان صرع – دفع لرزش- درمان بي خوابي –رفع بي پولي و قرض از خواص سوره هست


67-سوره ي ملك : هركس اين سوره جليله را 7 بار بخواند از بلايا در امان ميماند . اگر صبح وشام بخواند ، از عذاب كبير رها ميشود. مصون بودن در روز قيامت – رفع عذاب قبر – پاداشي همچون پاداش شب قدر – مونس قبر – شفاعت شدن – رفع گرفتاري روح مردگان از خواص سوره هست


68-سوره ي قلم: هركس اين سوره جليله را 10بار بخواند خداوند او را ازنظر بد حفظ ميكند . رفع فقر – دفع عذاب قبر – رسيدن به ثواب اصحا ب کهف – رفع دندان درد – آساني محاسبه درروز قيامت – حفظ جنين هوش و حافظه ي کودک از خواص سوره هست


69-سوره ي الحاقه: هركس اين سوره جليله را بخواند از شر دشمن نجات ميابد.


70-سوره ي معراج :هركس اين سوره جليله را 10بار بخواند از هول قيامت در امان ميماند. رفع بازخواست در روز قيامت – هم منزلي با حضرت محمدصل الله عليه و اله وسلم گشايش در کار زندا ني – رفع احتلام در خواب


71-سوره ي نوح : هركس اين سوره جليله را 2بار بخواند دشمنش مغلوب مي شود. قرار گرفتن در منزل پاکان ازدواج با حو ريه هاي بهشتي – اجابت دعا –مقدر شدن بهشت از خواص سوره هست


72-سوره ي جن: هركس اين سوره جليله را 7بار بخواند از شر اجنه، سخن بد و نظر بد محافظت مي شود. كودكان نيز از ترس و واحمه در امان مي ماند. عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون ونيرنگ جنييان - رسيدن به اجر بزرگ – فرار جنييان – مصون شدن از گزند حاکم – رفع گرفتاريهاي انسان – سهولت مشکلات از خواص سوره هست


73-سوره ي مزمل: هركس اين سوره جليله را شبانگاه در مقابل كودكي بخوانند ، اصلا نمي ترسد. زندگي پاک و نيکو در د نيا – مرگ راحت و خوب - رسين به اجرآزاد کردن فرد گرفتار- در خواب ديدن پيامبر عليه السلام –رفع بيماري سختي هاي دنيا وآخرت- اعطاي حسنات از خواص سوره هست


74-سوره ي مدثر: اگر اين سوره جليله مرتب خوانده شود آدمي از شر شيطان در امان ميماند. مقامي نزديک به مقام پيامبر عليه السلام – مصونيت از سختي و ستم دنيا – اعطاي حسنات – سعه قلب – افتخار حفظ قرآن از خواص سوره هست


75-سوره ي قيامه: اگر كسي اين سوره جليله را بخواند از هول قيامت در امان ميماند. همراه پيامبر عليه السلام از قبر برانگيخته خواهد شد – همراهي پيامبر عليه السلام تا عبور از پل صراط – شهادت دادن پيامبر عليه السلام و جبرئيل به ايمان او- نورانيت چهره در روز قيامت – فزوني رزق حفظ در برابر حوادث – محبوبيت نزد مردم – فروتن ساختن قلب – پاک دامن کردن انسان – از هيچ زور مداري نمي هراسد از خواص سوره هست


76-سوره ي دهر : اگر كسي اين سوره جليله 7 بارخوانده شود خداوند شخص را از هرگونه شر وبلا محافظت ميكند. همنشيني با پيا مبر – به ازدواج حورالعين در آمدن – پاداش بهشت و حرير گرفتن – قوي شدن نفس ضعيف – تسکين درد قلب – تندرستي – هر چه بخواهد پاداش گيرد – سود بردن بدن – نيرومند گشتن جان – قوت بخشيدن به اعصاب تسکين نگراني و اضطراب از خواص سوره هست

77-سوره ي مرسلات : اگر كسي اين سوره جليله را مرتب بخواند از همه ي افتراها در امان ميماند ميان او و حضرت محمد آشنايي برقرار گردد – در زمره کساني است که به خداوند شرک نمي ورزند – قدرتمند گشتن بر د شمن در محاکمه – پيروزي بر دشمن – تسکين دل درد از خواص سوره هست


78-سوره ي نبأ: اگر كسي اين سوره جليله را بعد از ظهر بخواند از افتراها در امان ميماندپيامبر اکرم (ص) فرمودند : کسي که سوره « عمّ يتساءلون » را بخواند خدامند در روز قيامت او را از شراب هاي او را از شراب هاي خنک بهشتي سيراب نمايد .
پيامبر اکرم (ص) فرمودند : هر که اين سوره را بنويسد و با خود دارد ، خوابش کم و حافظه اش زياد گردد و تلاوت اين سوره و به همراه داشتن آن قاري آن را قوي گرداند .
كسى كه هر روز بر قرائت سوره نبأ مداومت نمايد، يك سال نخواهد گذشت كه خانه كعبه را زيارت مىنمايد .. مشرف شدن به خانه ي خدا – محا سبه در روز قيامت به اندا زه ي نوشتن سوره خواهد بود – رفتن به بهشت – دفع شپش – قدرت و هيبت يافتن – به خواب نرفتن – حفظ در برابر حوادث از خواص سوره هست


79-سوره ي نازعات : اگر كسي اين سوره جليله را مدام بخواند خداوند مرگ او را آسان ميكند. سيراب از دنيا رفتن – سيراب برانگيخته شدن – سيراب وارد بهشت شدن – در امان ماندن ا ز عذاب خدا وند – نوشيدن شراب گواراي بهشتي – در امان ماندن از گزند دشمنان از خواص سوره هست


80-سوره ي عبس:اگر كسي اين سوره جليله را بخواند وبه آرزوهاي مشروع خود دست پيدا ميكند. قرار گرفتن زير سا يه ي کرامت الهي دربهشت – حفظ از رسوايي درقيامت – درمان چشم درد و آب ريزش آن از خواص سوره هست


81-سوره ي تكوير:اگر كسي اين سوره جليله را 7 باربخواند خداوند توبه اورا قبول ميكند.


82-سوره ي انفطار :اگر كسي اين سوره جليله را7 بار بخواند سودش ميشود . ازبين رفتن حجاب ميان او وخدا وند در روز قيامت – مستور ماندن دشتي ها درقيامت – مانع رسوايي در قيامت – آزاد شدن اسير – اصلاح شدن امر انسان در قيامت – بخشوده شدن گناهان – فزوني نور ديدگان – درمان چشم درد و تاري از خواص سوره هست


83-سوره ي مطففين : اگر كسي اين سوره جليله را 7 بار بخواند سود وتجارت شخص بهتر ميشود. در امان ماندن از آتش جهنم – نو شيدن از شراب گواري بهشتي – مصون ماندن انبار از آفت ها – در امان ماندن شي از گزند حشرات از خواص سوره هست


84- سوره ي انشقاق : اگرزن هنگام زايمان اين سوره را بخواند درد زايمان او اندك ميشود . از بين رفتن حجاب ميان او و خداوند - درامان ماندن از گرفتن نامه ي عمل از پشت سر – آسان شدن زايمان- در امان ماندن خانه و حيوانات از گزند حشرات از خواص سوره هست


85-سوره ي بروج: اگر كسي اين سوره جليله را 21 بار بخواند از شر دشمن در امان ميماند. در محشر همراه پيامبر و صالحان بودن – اعطاي حسنات – نجات يافتن از گرفتاري – پاداش بزرگ – در امان ماندن از ترس - گرفتن از شير آسان شدن بر کودک – در پناه خداوند بودن


86-سوره ي طارق: اگر كسي اين سوره جليله را 3 بار بخواند از شر اجنه و سارق در امان است. مقام والا نزد خدا داشتن – در بهشت همنشين مومنين بودن اعطاي حسنات – محافظت اشياء- چرکي نشدن زخم – شفايافتن از خواص سوره هست


87-سوره ي اعلاء:اگر كسي اين سوره ي جليله را نوشته به باغات خود بيندازد ميوه هايش اصلا آفت نمي بيند. وارد شدن به بهشت از در دلخواه - فضيلت خواندن مصحف مو سي و ابراهيم عليه السلام را يافتن – دادن پاداش به او – تسکين درد گوش – رفع بواسير – تسکين درد – شفاي شکستگي از خواص سوره هست


88-سوره ي غاشيه: اگر هنگام دندان درد ويا بروز گاز در معده (نفخ معده) خوانده شود به اذن خدا شفا يابد. مشمول رحمت خدا واقع شدن- موصون ماندن از عذاب جهنم – محاسبه اسان –آرام شدن گريه نوزاد –آرام شدن حيوان سرکش –رفع بيماري دندان درد –صحت و سلامت در غذا از خواص سوره هست


89-سوره ي فجر :اگر كسي به خواندن اين سوره جليله ادامه دهد از شر مقامات بالا نجات مي يابد . پيامبر اكرم (ص) فرمودند :« من قراءها فى ليال عشر غفر الله له و من قراءها سائر الايام كانت له نورا يوم القيامة » ( كسى كه آن را در شبهاى دهگانه (ده شب اول ذى الحجة ) بخواند خداوند گناهان او را مى بخشد، و كسى كه در ساير ايام بخواند نور و روشنايى خواهد بود براى روز قيامتش .)امام صادق (ع) فرمودند :« سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانيد كه سوره حسين بن على (ع) است ، هر كس آن را بخواند با حسين بن على (عليه السلام ) در قيامت در درجه او از بهشت خواهد بود. در قيامت همراه امام حسين بودن –بخشوده شدن گناهان –اعطاي حسنات فرزند پسر –قرار دادن نور در قيامت –در امان ماندن از گزند هر چيز از خواص سوره هست


90-سوره ي بلد :اگر كسي اين سوره جليله را براي هر گونه بيماري و مخصوصاً چشم درد بخواند باذن خدا شفا مي يابد. مشهور شدن به نيکوکاري در دنيا –يافتن مقام بالا نزد خدا – همنشيني پيامبران و شهيدان در قيامت –در امان ماندن از خشم خدا –در امان ماندن کودک از بيماري –در امان ماندن از گردنه کوود-در امان بودن گريه کودک –دفع درد بيني در کودک از خواص سوره هست


91-سوره ي شمس :اگر كسي اين سوره جليله را 21 بار بخواند از هر گونه هول و هراس در امان مي ماند . شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت –به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن –موفق گشتن – عزيز شدن نزد مردم – افزايش رزق – آرام گرفتن لرز بدن از خواص سوره هست


92-سوره ي ليل : اگر اين سوره جليله 7 بار در شبانه روز خوانده شود شخص از هر گونه ترس و واهمه در امان مي ماند . شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت- به بهشت رفتن – اعطاي نعمت از جانب خدا – حل مشکلات – خوش خوابيدن – فضيلت تلاوت ربع قرآن – پذيرفته شدن نماز نزد خدا – اجابت حاجات – خواب خوب ديدن – بهبود يافتن صرع و بيهو شي از خواص سوره هست


93-سوره ي ضحي : اگر اين سوره جليله را 41 بخواند شخص مي تواند اموال به سرقت رفته را به دست آورد . شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطاي حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شيئ مخفي از خواص سوره هست


94-سوره ي انشراح : اگر كسي اين سوره ي جليله را هنگام پوشيدن لباس وشانه زدن سر و ريش خود بخواند ، روي فقر را نمي بيند. شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت- به بهشت رفتن – اعطاي يقين و سلامتي – درمان سينه درد – درمان بند آمدن ادرار – رفع بيماري قلب درد – شفاي زکام و سرماخوردگي از خواص سوره هست


95-سوره ي تين : اگراين سوره ي جليله 70 بار خوانده شود شخص در چشم ديگران با اعتبار ميابد. رسيدن به بهشت – رسيدن به پاداش بسيار – رفع ضرر غذا از خواص سوره هست


96-سوره علق: شهيد از دنيا رفتن – همانند کسي است که در رکاب پيامبر جنگيده – پاداش تلاوت يک جزئ از قرآن – در امان ماندن از غرق شدن – در امان ماندن انبار از آفت دزد – دفع بلاهاي سفر از خواص سوره هست


97-سوره ي قدر : اگر شبهاي رمضان اين سوره ي جليله را 1000بار بخواند حضرت محمد (ص) رادر خواب ميبيند و كارهايش رو به راه ميشود . پیامبر اكرم (صلی‌ الله علیه وآله و سلم) فرمودند: هر كس سوره ی قدر را بخواند اجر كسی را به او می دهند كه ماه رمضان را روزه داشته باشد و شب قدر را احیاء كرده باشد و نیز به او ثواب كسی ‌را می دهند كه در راه خدا جهاد كرده باشد
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: كسی كه سوره ی قدر را با صدای‌ بلند بخواند مانند كسی ‌است كه در راه خدا شمشیر كشیده باشد و كسی كه این سوره را با صدای ‌آرام بخواند مانند كسی ‌كه در راه خدا خون خود را بریزد و كسی‌كه آن را ده مرتبه بخواند هزار گناه از او پاك می كنندامام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر كس كه سوره ی قدر را در نمازی از نمازهای ‌واجبش بخواند منادی ‌ندا میكند ای‌ بنده ی‌ خدا، ‌خداوند گناهان گذشته ی ‌تو را آمرزید پس آغاز كن اعمال خود را.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « للصائم فرحتان: فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه » برای شخص روزه دارد و شادی هست: شادی هنگام افطار و شادی هنگام ملاقات با پروردگار

و اما ختم

اگر حاجت مهمی داشتید وضو بگیرید و رو به قبله بنشینید و بدون حرف زدن و یا انجام کار دیگری 400 مرتبه سوره مبارکه قدر را تلاوت کنید 200 مرتبه اول را به حضرت خدیجه سلام الله علیها هدیه کنید و 200 مرتبه دیگر را به حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها(مادر گرامی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) هدیه کنید انشا الله حاجت بر آورده میشود

1- هر که این سوره را بخواند چنان است که تمام رمضان را روزه داشته و شب قدر را احیاء داشته است

2- هر که این سوره را هنگام داخل و خارج شدن از خانه بخواند شیطان از او دور گردد و نتواند که به او آسیب رساند

3- هنگام خواب 11 بار قدر را بخواند که باری تعالی 11 ملک بر او گمارد که تا به صبح از شر شیطان نگه دارند

4- هر که 7 بار بعد از طلوع فجر 7بار سوره قدر را بخواند 70 صف از ملائکه بر او 70 صلوات فرستد و 70 بار بر او رحم کنند

5- هر مومنی در وضویش این سوره را بخواند از گناهانش بدور آید چون روزی که از مادر زاده شده

6- هر که این سوره را از حفظ داشته باشد و در خواندن آن مداومت کند گویی تمام علوم را حفظ کرده است

7- هر کس این سوره را بعد نماز صبح ده مرتبه و نزد زوال خورشید ده بار و بعد از عصر ده بار بخواند ، هزار کاتب از فرشتگان را تا سی سال به رنج افکند
8- امام صادق (ع) فرمودند:کسی که در یکی از نمازهای واجب خویش سوره "انا انزلنا" را بخواند منادی حق ندا در دهد ای بنده خدا ، خداوند گناهان پیشین تو را بیامرزد ، عمل از سر گیر

9- ختم سوره انا انزلنا جهت وسعت رزق هر روز 10 مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت خدا را مشاهده نماید

10- امام باقر(ع) فرمودند: کسی که با صدای بلند سوره قدر را بخواند ، مانند کسی است که در راه خدای عزوجل شمشیر کشیده باشد .

11- کسی که این سوره را با صدای آهسته بخواند ، مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غلتیده باشد

12- کسی که 10 بار این سوره را بخواند ، خداوند هزار گناه از گناهان او را پاک می نماید


98- سوره ي بينه : هركس اين سوره ي جليله را بخواند خداوند متعال او را از شر دشمن محفوظ ميدارد . حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آل و سلم فرمودند: هر کس با ایمان سوره مبارکه بینه را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند روز قیامت با بهترین آفریدگان محشور باشد و شک و نفاق را در این دنیا از دل او بیرون کند و نیز فرمودند اگر مردم بدانند که قرائت سوره مبارکه بینه چه مقدار ثواب دارد اهل و مال خود را معطل بگذارند و فقط به خواندن سوره مبارکه بینه مشغول شوند نیز فرمودند اگر هر کس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال از او خشنود شود و او را خوشنود گرداند .از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه بینه را جهت قبولی طاعات بیست ویک بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند طاعات و عباداتش قبول درگاه حق گرددو گفته اند هرکس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و آن را در خانه بیاویزد آنچه در آن خانه باشد محفوظ می ماند و هر کس با ایمان این سوره را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن در نماز بسیار بخواند خداوند او را از همه خلق بی نیاز می کندو هر کس با ایمان و نیت خالص و با توجه به خدا و معنی آن در وقت دفن و پنهان کردن چیزی این سوره را بخواند آن چیز همیشه محفوظ می ماند و کسی دیگر از آن اطلاع نمی یابدو خواص این سوره بسیار است چون از حوصله این قسمت خارج است به همین مقدار بسنده شد. بيزاري از مشرکان –پيوستن به دين محمد –در زمره مومنان برانگيخته شدن –اسان شدن محاسبه در روز قيامت قيامت –درمان لقوه –رسوا شدن دزد –درمان يرقان –درمان آب مرواريد و پيسي-رفع هر نوع آماس –سود بخشيدن به زن باردار از خواص سوره هست


99-سوره ي زلزال :اگر كسي اين سوره جليله را 41 بار بخواند دشمنش مغلوب و پريشان مي شود . رفع زلزله –نمردن با بلاياي دنيايي –خارج شدن اسان روح از بدن –رسيدن به منزلگه بهشتي –همراهي فرشتگان –رسيدن به پاداش تلاوت ربع قرآن –رسوا کردن دزد –رهايي از ترس –دفع لرزش بدن از خواص سوره هست


100-سوره ي عاديات :اگر كسي اين سوره ي جليله را بخواند از نظر ها در امان ميماند . مبعوث و همنشين شدن همراه حضرت علي-رسيدن به پاداش تلاوت کل قرآن –اداي سريع قرض –رفع بيماري ترس و تشنگي از خواص سوره هست


101-سوره ي قارعه : اگر كسي اين سوره ي جليله را بخواند ميانشان صلح وآشتي پيش مي آيد. در امان ماندن از دجال و آتش جهنم –سنگين گشتن ترازوي احسان –گشوده شدن در رحمت –فزوني رزق-اآسان گشتن کار براي انسان محروم –نيکو گشتن تجارت از خواص سوره هست


102-سوره ي تكاثر : اگر كسي به خواندن اين سوره جليله ادامه دهد از عذاب قبر نجات مي يابد. امام صادق (ع) فرمودند: كسى كه سوره تكاثر را در نماز واجب بخواند، خداوند ثواب ، و پاداش صد شهيد را براى او مى نويسد. و كسى كه آن را در نماز مستحب بخواند، خداوند ثواب پنجاه شهيد را براى او مى نويسد و در نماز واجبش چهل صف از فرشتگان با او نماز مى خوانند.هر كس اين سوره را بر صاحب سر درد بخواند دردش به اذن خدا زايل گردد. 22 بار سوره تكاثر را بخوانيد ( در خلوت ) و بعد از آن 1000 بار صلوات بفرستيد و حاجت خود را بخواهيد كه خداوند نيز برآورده كند . انشاءالله . امام صادق (ع) نقل مى نمايد كه رسول خدا(ص) فرمودند: كسى كه هنگام خواب سوره تكاثر را بخواند، از عذاب قبر در امان خواهد بود. رفع عذاب قبر - مقرر داشتن صواب صد شهيد –ايستادن چهل رديف فرشته در نماز با وي –رفع بازخواست –بخشوده شدن گناهان –در پناه خدا بودن از خواص سوره هست

 

103-سوره ي عصر:اگر كسي اين سوره ي جليله را 70 بار بخواند تنگي مادي و معنوي او رفع ميشود برانگيخته شدن با چهره خندان و درخشان در قيامت-اعطاي حسنات –عاقبت به خير شدن –از جمله پيروان حق و حقيقت شدن –حفظ اشيائ مدفون از خواص سوره هست


104-سوره ي همزه :هركس اين سوره ي جليله را 21بار بخواند از شر اشخاص حاسد و فتنه جو نجات ميابد. دفع فقر –فزوني رزق-دفع مرگ بد –اعطاي پاداش-درمان درد چشم از خواص سوره هست


105-سوره ي فيل :هركس اين سوره ي جليله 250 بار بعد از نماز شام بخواند دشمن را مغلوب ميكند. شهادت دشت ها بيابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قيامت –بازخواست نشدن در قيامت –درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنيا- توان اينکه هدفش را خورد سازد –به لرزه افتادن لشکر دشمن –قلب را قوت مي دهد ، اینها از خواص سوره هست

106- سوره ي قريش : اگر اين سوره ي جليله 7بار خوانده شود ترس وي ميريزد ، در خوراك ونوشيدني او بركت حاصل ميشود . سوار بر مرکب بهشتي برانگيخته شدن –اغطاي پاداشي چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام- شفا و سلامتي در غذا نهادن –رفع بيماري قلب از خواص سوره هست


107-سوره ي ماعون :اگر اين سوره ي جليله 41 روز به يك كودك خوانده شود از افترا در امان ميماند . همانند کسي شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قيامت –بخشوده شدن گناهان –محافظت کردن ، از خواص سوره هست


108-سوره ي كوثر : اگر اين سوره ي جليله 1000بار خوانده شود خداوند متعال آب كوثر را نصيب او ميكند. از حوض کوثر سيراب شدن –هم صحبتي با رسول خدا –اعطاي پاداش –ديدن پيامبر در خواب از خواص سوره هست


109-سوره ي كافرون: اگر اين سوره ي جليله را 3بار بخواند خداوند متعال او را از هرگونه بلايي حفظ ميكند. رسيدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشيده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –سعادتمند شدن شهيد مردن و شهيد بر انگيخته شدن دور ماندن از گزند شيطان –در امان ماندن از وحشت قيامت –حفظ در هنگام در خواب –بر اورده شدن حاجات از خواص سوره هست


110-سوره ي نصر : اگر كسي اين سوره ي جليله را 3بار بخواند خداوند متعال ايمان را از شر شيطان حفظ ميكند . پيروز شدن بر تمام دشمنان –بر انگيخته شدن با کتاب ناطق –پناه از گرماي دوزخ و آتش جهنم -به بهشت رفتن –گشوده شدن درهاي خير و برکت در دنيا-استجابت حاجات – ثواب کسي که در رکاب پيامبر ودر فتح مکّه بوده – پذيرفته شدن نماز در درگاه الهي از خواص سوره هست


111-سوره ي لهب : اگر كسي اين سوره ي جليله را 1000 بار بخواند از چشم دشمن در امان ميماند تنفر از ابو لهب –تسکين درد شکم در پناه خدا بودن از خواص سوره هست


112-سوره ي اخلاص :اگر اين سوره ي جليله را 1000 بار براي كسي كه بي جهت به زندان افتاده بخوانند ، او از زندان نجات پيدا ميكند امام صادق (ع) فرمودند: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد ، باید پس از نماز واجب خود سوره توحید را بخواند . کسی که این کار را انجام دهد ، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا نموده و او و پدر و مادر و خواهران و برادرانش را می آمرزد.

امام صادق (ع) فرمودند : کسی که در یک روز پنج نماز بخواند و سوره توحید را در آن قرائت نکند ، به او می گویند : ای بنده خدا تو از نماز گزاران نیستی.

امام صادق (ع) فرمدند: اگر کسی در روز جمعه سوره توحید را نخواند و بمیرد ، بر دین ابی لهب مرده است.

امام صادق (ع) فرمودند: کسی که بیمار یا گرفتار شود و در آن هنگام سوره توحید را نخواند و در آن بیماری یا گرفتاری مرگش فرا رسد ، جهنمی است.

امیر المومنین (ع) نقل می نماید که رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که به هنگام خواب صد بار سوره توحید را بخواند ، خداوند گناهان پنجاه سال او را می بخشد.

امام باقر(ع) از پدرش نقل می نماید که رسول خدا (ص)بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواندند و فرمودند : نود هزار فرشته که جبرییل نیز در میان آن بود ، آمدند و بر او نماز خواندند . من از جبرییل پرسیدم چرا بر جنازه او نماز خواندید؟ جبرییل گفت بخاطر این که نشسته و ایستاده ، سواره و پیاده و در حال رفت و بازگشت سوره توحید را می خواند.

امام صادق(ع) فرمودند: کسی که به بستر خواب رود و 11 بار سوره توحید را بخواند ، خداوند او را در خانه اش و در خانه های اطرافش حفظ می نماید.

راوی می گوید از امیر المومنین (ع) شنیدم که فرمودند: کسی که پس از نماز صبح 11 بار "قل هو الله احد.." بخواند ، در آن روز گناهی از او سر نمی زند ، گر چه شیطان خوار شود ( یعنی شیطان هر چه تلاش کند ، نتواند انسان را به گناه بکشاند و بدین ترتیب خوار می شود).

راوی می گوید از امام کاظم (ع) شنیدم که فرمودند : کسی که پیش از ملاقات با ظالمی " قل هو الله احد.." بخواند ، خداوند از روبرو ، پشت سر ، سمت راست ، سمت چپ از او دفاع کرده ، مانع رسیدن شری از طرف ظالم به او شده و خیر آن ظالم را نصیب او می نماید . ونیز فرمودند : هنگامی که از چیزی ترسیدی صد آیه قرآن بخوان ، از هر کجای آن که خواستی . آنگاه سه بار بگو : خدایا این بلا را از من دور کن.

حفص بن غیاث می گوید شنیدم امام صادق (ع) از مردی پرسیدند: آیا بقای در دنیا را دوست داری؟ آن مرد جواب داد : بله . پرسیدند : چرا؟ جواب داد: برای قرائت "قل هو الله احد..". پس از مدتی امام (ع) فرمودند: ای حفص ! اگر یکی از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را به خوبی بلد نباشد ، در قبر به او می آموزند تا خداوند درجه اش را بالا ببرد . زیرا همانا درجات بهشت به اندازه تعداد آیات قرآن است . و در آنجا به قاری می گویند : بخوان و بالا برو.


113-سوره ي فلق: هركس اين سوره را بعد ازهر نماز ، 3بار بخواند خداوند متعال او را از شر هر بلا ومصيبت ، فتنه و فساد ، ساحر وشيطان حفظ ميكند. در امان بودن از درد و بيماري –در امن بودن از بيماري کودکان و بيماري تشنگي و بيماري معده –محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون کسي که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدي ها و بلايا- رسيدن به پاداش بزرگ همانند کسي که در مکه روزه گرفته است ، از خواص سوره هست


114-سوره ي ناس: در امان بودن از درد بيماري - امن بودن از بيماري کودکان و بيماري تشنگي و معده –در امان و حفظ خدا بودن –در امان بودن از گزند جنيان و وسوسه –پذيرفته شدن نماز از خواص سوره هست

 

 


برچسب‌ها: خواص 114 سوره قران
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ساعت 1:2 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

 آثار و بركات سوره طه

« هر كس سوره طه را بنويسد و در پارچه سبزي قرار داده و به خواستگاري برود،خواستگاري اش رد نمي شود و حاجتش برآورده مي شود.

 

2) آسان شدن ازدواج

  روايت از امام صادق عليه السلام:

  «هر كس كه خواستگاري ندارد يا به خواستگاريش جواب نمي دهند سوره طه را بنويسد و بشويد و آب آن را بر صورت خود بريزد، خداوند ازدواجش را آسان مي كند.

 

 3) جهت برآورده شدن حاجات بزرگ

  به جهت مطالب عظيم و بزرگ صد بار بگويد «طه» و يک بار سوره «قل هو الله احد» را بخواند و باز صد مرتبه بگويد «طه»  و يک مرتبه سوره «قل هو الله » را بخواند  تا هفت بار اين را تكرار كند، همين كه هفت مرتبه «توحيد» و هشتصد بار«طه»  تمام شد بعد از آن 17 بار سوره «قل هو الله احد» را تا آخر بخواند، خداوند مطلب و حاجت او را برآورده مي كند و بي شک عمل خواهد شد. اين از مجربات است و آزموده شده است.

  

4) ترس از دزدان و حيوانات درنده

  نقل از امام موسي كاظم عليه السلام: هر كس در سفر باشد و از دزدان و حيوانات وحشي خوف و وحشت دارد، براي اين كار بر گردن حيوانش «لا تخاف دركاً و لا تخشي» سوره طه را بنويسد، پس بدرستي كه به اذن خداوند متعال ايمن مي شود.

 

  5) بهبود بيماري هاي دهان

 به جهت هر گونه درد دهان آيات 1-5 سوره طه را بنويسد و با خود دارد.

 

 خواندن سوره طه نزد طلوع فجر موجب میگردد که روزی تازه به خواننده میرسد و نرمی دلها برای او حاصل می شود  

 

کسی که موقعیتش را از دست داده و می خواهد به درجه ای که قبلا داشته برگردد و کسی که  عاجز از تحصیل مطلوب است ، آیه ۸۷ سوره انبیاء وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ را بعد از نماز صبح تا ۴۰ روز و هر روزی ۴۱ مرتبه بخواند بدون آنکه در بین اذکار و ایام فاصله باشد به مقصودش خواهد رسید این ختم نیز از مجربات است

 

هر کس در روز پنج شنبه سیصد مرتبه این دعا را بخواند: بسم الله الّرحمن الّرحیم مَن کانَ یُریدُ العِزّةَ فلِلّهِ العِزّةُ جَمیعاً  (سوره فاطر آیه ۱۰)

  نزد علماء و فضلاء عزیز شود. تحصیل علوم بر او آسان شود. خبرهای خوش بشنود که از آن خوشحال و خشنود شود. از مال دنیا غنی شود. بر دشمن پیروز شود و جمله مرادات یابد انشاءالله.

 

 14 روز بعد از نماز صبح سوره صافات رو بخون . اما حتما یادتون باشه که باید قبل از طلوع آفتاب  سوره صافات رو تموم کرده باشید. اگر یک روز هم نتونید تا قبل از طلوع آفتاب تموم کنید، ختم رو باید از اول شروع کنید. در زمانی که عذر شرعی ندارید این ختم رو بردارید . حتما این مشکلت برطرف میشه.

  

هوالله الذی لا اله الا هو -الرحمن- الرحیم- الملک -القدوس-السلام-المومن- المهیمن- العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق - الباری - المصور - الغفار القهار - الوهاب - الرزاق - الفتاح - العلیم - القابض - الباسط - الخافض الرافع - المعز - المزل - السمیع - البصیر - الحکم - العدل - اللطیف - الخبیر - العلیم - العظیم - الغفور - اشکور - العلی - المتعز - الحفیظ - المقیت - الحسیب- الجلیل - الکبیر - الرقیب- المجیب - الواسع - الحکیم - الودود - المجید - الباعث - الشهید - الحق - الوکیل - القوی - المتین -الولی - الحمید - المحصی - المبدی - المعید - المحیی - الممیت -الحی - القیوم - الواجد - الماجد - الواحد - الصمد - القادر - المقتدر -المقدم - الموخر- الاول - الاخر - الظاخر - الباطین - الوالی - المتعالی -البّر - التواب - المنتقم - العفو - الروف - مالک الملک - ذوالجلال و الاکرام -المقسط - الجامع - الغنی - المغنی - المانع - الضار - النافع - النور - الهادی-البدیع - الباقی - الوارث - الرشید - الصبور

 

از شیخ بهایی نقل است برای رفع شدت گرفتاری شب جمعه نیت روزه فردا را بکند سپس بعد از نماز

 صبح ۶۰۰ مرتبه بگوید  ماشاءَ اللهُ لا قُوَّةَ اِلّا بِاللهِ بدون شک به هدفش خواهد رسید مولف گوید من در امور کلی تجربه کرده ام . منبع : سر المستتر صفحه ۱۷۲ و ختوم و اذکار صفحه ۳۹

   جناب آقای کاشانی این عمل را ذکر کرده بدون آنکه آن را به شیخ بهایی نسبت دهد ، می گوید بدون شک خلاص خواهد شد و مجرب است . مخازن جلد ۱ صفحه

 


حفظ از شیاطین

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 

کسی که شب تنها در بیابان باشد و این آیه را تلاوت کند، فرشتگان او را محافظت نمایند و شیاطین از او دور شوند: 
«ان ربکم الله الذی خلق السموات و الأرض فی ستة ایام ثم استوی  علی العرش یغشی الیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق و الأمر تبارک الله رب العالمین» تحفة الرضویه، ص92 ذکر شده این آیه برای حفظ از شیاطین در هر وقتی مجرب و مناسب است.
 
 
برکت در مال و گشایش در روزی
روایت است، هر که در روز جمعه، میان دو نماز، آیه ی مبارکه ی  «بسم الله الرحمن الرحیم و لقد مکّناکم فی الأرض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون» سوره اعراف آیه 10 را در یک سطر بنویسد و با خود نگه دارد، هرگز دستش از مال دنیا خالی نشود و دولت و نعمت و روزی او زیاد و فراوان گردد.  ان شاء الله و این مسأله به تجربه رسیده است. گوهر شب چراغ، ج 2

 
مخفی شدن از انظار

گفته شده، به جهت خفا از انظار مردم، خصوصا از دشمنان و اشرار  بر کف دست خود آیه ی  «رب أرنی أنظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه
 للجبل جعله دکّا و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک و انا اول المومنین»   آیه ی 143 را بنویسد و بر زبان نیز بخواند هیچ کس او را نخواهد دید. ان شاء الله تعالی

 


شنبه؛ هزار مرتبه: یا حی یا قیوم

 یکشنبه؛ هزار مرتبه: ایاک نعبد و ایاک نستعین

 دوشنبه؛ هزار مرتبه: سبحان الله و الحمد لله

 سه‌شنبه؛ هزار مرتبه: یا الله یا رحمن 

چهارشنبه؛ هزار مرتبه: حسبی الله و نعم الوکیل

 پنج‌شنبه؛ هزار مرتبه: یا غفور یا رحیم

 جمعه؛ هزار مرتبه: یا ذالجلال و الاکرام

 در جمعه پس از خاتمه صد مرتبه بگوید:

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر جمعه این صد صلوات تکرار شود.

  

ختم دوم: برای دفع دشمن و برآمدن حاجات سنگین؛ ۱۱۱ مرتبه:

یا قاهر العدو و یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضی علی (علیه‌السلام)

 ختم سوم: برای رفع هم و غم و کدورت و رواشدن حاجات سنگین، مداومت بر این ذکر: یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی.

 ختم چهارم: برای برآمدن حاجات سنگین؛ ۴۰ مرتبه در حالت سجده: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 

ختم پنجم: برای عزت و دولت و محبت ۷۰ مرتبه بخوانید: حسبی الله لا اله الا هو الیه و توکلت و هو رب العرش العظیم

 ختم ششم: برای جمیع حوائج؛ ۱۰۲۳ مرتبه بگویید: توکلت علی الله

 دستور هفتم: برای ثروت در روز پنج شنبه دورکعت نماز خوانده و بلافاصله سوره یس قرائت شود. این عمل سه روز پشت سر هم می بایست انجام شود.

 

۱۰۰۰بار خواندن این آیه در یک مجلس موجب تسریع در امر ازدواج می‌گردد: متکئین علی سرر مصفوفة و زوجنهم بحور عین  سوره طور ایه 20

۱۰۰۰ بار خواندن این آیه در یک مجلس موجب تسریع در امر اختیار نمودن همسر است:

 و عندهم قصرت الطرف عین کانهن بیض مکنون سوره صافات ایه 48-49

۱۰۰۰ بار خواندن این آیه در یک مجلس موجب گشایش بخت و تسریع در یافتن زوج می‌گردد:

 کذلک و زوجنهم بحور عین سوره دخان ایه 54

۱۰۰۰ بار خواندن این دعا در یک مجلس موجب بدست آوردن همسری زیبا می‌شود:

 و حور عین کامثل اللولو المکنون جزآء بما کانوا یعملون لا یسمعون فیها لعواء

 سوره واقعه ایه 22-23-24 25

 

۱۰۰۰ بار خواندن این آیه در یک مجلس موجب ازدواج می‌گردد: 

فیهن خیرت حسان حور مقصورت فی الخیام سوره الرحمن ایه 70-72

۱۰۰۰ بار خواندن این دعا در یک مجلس باعث می‌شود تا ذاکر صاحب فکر روشن و ذهنی باز گردد:

 یخرج منها اللولو و المرجان سوره الرحمن ایه 22

 

۱۰۰۰ بار خواندن این دعا در یک مجلس باعث هلاکت دشمن ظالم است:

 و لله جنود السموت و الارض و کان الله عزیزا حکیما سوره فتح ایه 7

 

2) اگر کسی به هر دری زد و کارش درست نشد 30000 مرتبه بگوید  استغفرالله ربی و اتوب الیه.

 که ان شا الله به زودی کار بسته ی او گشوده میشود.

 3) 6 روز روزی 330 مرتبه : یا الله لطیف بعباده یرزق من یشا ء و هو القوی العزیز

 4) سوره ی حشر 41 روز روزی یک بار

5) جهت خلاصی از سختی ها : 3 روز ، روزی 544 بار ( یا رئوف یا رحیم)

 6) خواندن سوره ی قدر و مداومت به آن در حل مشکلات مالی موثر است.

 7) برای وسعت رزق بعد از نماز صبح 10 مرتبه

 ( سبحان الله العظیم و بحمده استغفرالله و اتوب الیه و اسئله من فضله)

 8) از امام صادق (ع) روایت است که هر که این دعا را دو ماه متوالی  روزی 100 بار بخواند خداوند گنجی از مال یا گنجی از علم به او عطا کند: ( استغفرالله الذی لااله الا هوالحی القیوم بدیع السموات و الارض من جمیع ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه)

  9) جهت گشادگی کارهای بسته مداومت بر آیه 186 سوره بقره بسیار موثر است..

 10) بعد از نماز صبح پیش از سخن گفتن با کسی آیه 10 سوره کهف را:

 ( فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم) 7 مرتبه بخوانید.

 11 ) جهت توسعه ی رزق با وضو و روبه قبله 3 بار سوره ی طلاق را بدون اینکه در وسطش با کسی صحبت کنید بخوانید.بسیار موثر است.

 12) از امام صادق روایت است که هر کس بعد از نماز عشاء بر سوره ی واقعه مداومت کن هرگز محتاج نمی شود.

 13) هر روز دعای هفتم صحیفه سجادیه را بخوانید.

 14) برای گشایش روزی 1000 مرتبه در نیمه شب بگویید :  سبحان الملک الحی القیوم الذی لا یموت

 15) مداومت بر سوره ق باعث ازدیاد ثروت می شود.  

 

 خواندن سوره طه قبل از طلوع آفتاب موجب مي شود از جايي كه گمان نداري  روزي مادي و معنوي برايت فراهم گردد. نياز به چله و ختم هم ندارد.

 سوره هاي واقعه ، يس ، الرحمن به قول اساتيد بمب روزي هستند كه اينها هم نياز به ختم خاصي ندارد.

 

 

 


برچسب‌ها: بمب روزی, دعاهایی برای توسعه رزق, هفت ختم مجرب, وفق جلب رونق مغازه, ختم یک هفته ای از امام حسین ع
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ آبان۱۳۹۴ساعت 9:21 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

آثار و بركات سوره جاثیه

 1) در امان ماندن ازشر حاكم قدرتمند

 از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم منقول است:

 هر كس سوره جاثیه را بنویسد و برگردن آویزد از حمله هر حاكم و سلطان ستمگری در امان خواهد ماند و نزد مردم با هیبت و شكوه و محبوب و آبرومند خواهد بود و این عنایتی است كه از جانب خداوند است

 

  2) در امان بودن از شر سخن چین

  ازامام صادق علیه السلام نقل شده است:

 اگر سوره جاثیه را بنویسند به همراه داشته باشند از شر هر سخن چینی در امان خواهند ماند و غیبت او را نمی كنند و اگر هنگام ولادت نوزاد بر او آویزند همواره در حفظ و حراست الهی خواهد بود.

 

3) در امان ماندن از شر جن

 همچنین در روایت دیگری از ایشان آمده: اگر سوره جاثیه را بنویسند و به همراه داشته باشند در خواب و بیداری از هر گونه عامل ترساننده و خطر آفرین در امن خواهند ماند و اگر هنگام خواب این سوره را زیر سر نهند از شر جن در امانند.

 

برای رفع مشکل

چنانچه با مشكلي برخورد كرديد اين آيه شريفه را 14 مرتبه بخوانيد بعضي از مومنين آن را بارها تجربه كرده اند

آيه 68 سوره يوسف :

وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ

 قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

 

اگر شخصي قصد ملاقات شخص مهمي دارد

دعاي زير را ۳ بار خوانده بزودي به ملاقات وي خواهد رفت .

  الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بخشي از ايه ۹۹ سوره نحل 

 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

 ايات شماره ۱۷۳ و ۱۷۴ سوره آل عمران

 

برای کسی که در حقتون ظلم کرده

خواندن 161 مرتبه سوره كافرون قبل از طلوع آفتاب براي كسي كه در حقتون ظلم كرده واقعا عجيبه

  

آثار و بركات سوره کوثر

از رسول خدا صلي الله عليه و اله وسلم روايت شده:

 هر كس سوره كوثر را در شب جمعه 100مرتبه تلاوت نمايد رسول خدا را درخواب خواهد ديد.

  به همين مضمون از امام صادق عليه السلام نيز نقل شده است

 كه هر كس سوره كوثر را در شب جمعه پس از نمازي كه در نيمه شب مي خواند  صد مرتبه بخواند به اذن خدا رسولش را در خواب خواهد ديد.

  

2) براي دور كردن افراد از خود

 اگر بخواهي كسي را از خود دور كني 9 مرتبه سوره كوثر را بخوان و به جانب او بدم به اختيار خود راه كج مي كند و مي رود.

  

ختم مجرب براي غنا و توانگري

 روز چهارشنبه 40 مرتبه سوره كوثر را به نيت ثروت و توانگري بخواند.

 

فضیلت و خواص سوره حشر

1) در روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم آمده است:

هنگام قرائت سه ایه آخر سوره حشر دست را بر سر بگذارید و آیات را قرائت نمایید که این دستور جبرییل است از جانب خداوند و این عمل شفای همه بیماری هاست به جز مرگ.

 

 ۲) حفظ و امان

 امنیت یابی و آسایش از خواص قرائت و کتابت این سوره عظیم الشأن است .

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرمودند:

هر کس سوره حشر را در شب جمعه قرائت نماید تا صبح از انواع بلاها در امان خواهد بود.

  

۳) تقویت حافظه و هوش

 امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند: هر کس سوره حشر را بنویسد و با آب پاک بشوید و بیاشامد حافظه ای قوی و هوشی سرشار نصیب او خواهد شد.

 

 ۴) بخشش گناهان

 از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است:

هر کس سه آیه پایانی سوره حشر را قرائت کند گناهان گذشته و آینده اش بخشیده خواهد شد.

 

 ۵) جهت ورم پا

 امام محمد باقر علیه السلام خطاب به جابر فرمودند:

وقتی جایی از پایت ورم کرد برای آن آیه آخر سوره حشر را سه مرتبه بخوان که به اذن الله آن درد و ورم خوب خواهد شد.

 

 جهت پیدا کردن کار

سوره یوسف از آیه ۵۰ تا ۵۶

 وَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّکَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِی قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بِکَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ (۵۰) قَالَ مَا خَطْبُکُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ یُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ ماعَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ (۵۱) ذَلِکَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی کَیْدَ الْخَائِنِینَ (۵۲)‏ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّحِیمٌ (۵۳) وَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مِکِینٌ أَمِینٌ (۵۴) قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (۵۵) وَکَذَلِکَ مَکَّنِّا لِیُوسُفَ فِی الأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ (۵۶)

 

هر کسی که بیکار باشد و معطل باشد و هیچ کار از دست او بر نیاید روز پنجشنبه اول ماه روزه بدارد(اولین روز پنج شنبه ماه قمری) شب جمعه وقت خواب این آیات را بخواند , بعد از افطار هم بخواند.بعد از نماز خفتن(نماز عشا) هم بخواندو در جامه خواب هم بخواند.

 و سپس هنگام خواب( صد مرتبه لا اله الا الله)

و (صد مرتبه الله اکبر) و (صد مرتبه سبحان الله) و (صد مرتبه استغفرالله)

و (صد مرتبه صلوات) فرستد.

 و بخواب رود,در روز جمعه بعد از نماز صبح بنویسد این هفت آیه را در کاغذی و سپس نیت کند بر هیچ کسی که ظلم نکند و آنچه راستی و حق باشد را بیان کند و سپس این آیه نوشته شده را در بیرون سرای بالای در بیاویزد . در همان هفته مقصودش حاصل شود.

 قاعده:

روز پنجشنبه را به نیت پیدا شدن و گشایش کار روزه بگیرد هنگام افطاری قبل از افطاری کردن این هفت آیه را بخواند. و بعد از نماز عشا همان شب دوباره این هفت آیه را بخواند. هنگام خواب هم یه بار دیگر هفت آیه سوره یوسف را بخواند و بعد از خواندن ذکرهای فوق را هر کدام صد بار بگوید. سپس بخوابد صبح روز جمعه بعد از نماز صبح این هفت آیه را در کاغذی بنویس. کاغذ یا سفید یا زرد مرکب یا جوهر مشکی یا آب زعفران و سپس بعد از نوشتن نیت کن که بر هیچ کسی ظلم نکن و دروغ نگو و بعد آیه نوشته شده را در بیرون دروازه(بیرون در خانه نه) و در بالای در آویزان کن(یا آویزان کن یا در لای دیوار یا در قرار بده. در هنگام روزه و در هنگام نوشتن و خواندن آیه سعی کن دائم الوضو باشی عطر به خود بزن و جامه پاک بپوش.

 

 چنانچه شخص بیکار آیه زیر را بر کاغذ نوشته و بر بازو ببندد ، کار پیدا نماید و نیز برای قبول در خطبه عقد بر بازو ببندد.

 قُل اِنَّ الفَضلَ بِیَدِاللهِ یُؤتیهِ مَن یَّشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلیمٌ. یَختَصُّ برَحمَةِ مَن یَّشاءُ وَاللهُ ذُوالفَضلِ العَظیمِ.

 (آل عمران آیات ۷۳و۷۴)

  

3- البته ختم هم میتونی بگیری

 مثلا ختم 20 روزه قران یعنی تو 20 روز قران رو ختم کنی که برای هر حاجتی جواب میده موقع خوندن باید صدای خودت رو بشنوی

 

 4- ختم 40 روزه سوره حشر

یعنی 40 روز یا 40 شب پشت سر هم سوره حشر رو بخونی اگه یه روز فاصله بیفته باید از اول شروع کنی 

 

با خواندن این معوذات ، از شر و آزار هر شروری در امان باشد

 أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ  

وَ أَعُوذُ بِسُلْطَانِ اللَّهِ الَّذِی هُوَ  عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ وَ أَعُوذُ بِکَرَمِ اللَّهِ  

وَ أَعُوذُ بِجَمْعِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ وَ کُلِّ  مُغْتَالٍ وَ سَارِقٍ وَ عَارِضٍ 

وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ الْعَامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ صَغِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ  

بِلَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ مِنْ شَرِّ فُسَّاقِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ فُجَّارِهِمْ وَ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ 

وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ رَبِّی آخِذٌ بِناصِیَتِها إِنَّ رَبِّی عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»

  

 

 


برچسب‌ها: خواص سوره جاثیه, خواص سوره حشر, خواص سوره کوثر, دعا برای در امان بودن از شر سخن چین, دعا برای در امان ماندن از شر جن
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ آبان۱۳۹۴ساعت 7:33 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 


فضیلت و خواص سوره "ق"


آثار و بركات سوره

 1) بهبود بیماری صرع

از پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است:

اگر این سوره را بنویسند و بر كسی كه دچار حمله صرع شده بیاویزند به هوش آید...

  

2) زیاد شدن شیر در زن شیرده

 از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده:

 ...اگر نوشته این سوره را به همراه زنی كه شیرش كم است قرار دهند شیر او زیاد می شود.

هم چنین آمده كه برای زیاد شدن شیر این سوره را در ظرفی بنویسند و پس از شستن آن، زن كم شیر از آن آب بنوشد.

 

3) زیاد شدن روزی

 جهت وسعت رزق و روزی سه بار رو به قبله بخواند اثری عجیب دارد.

  

4) رفع ترس و اضطراب

 جهت برطرف شدن ترس و دلهره بنویسند و با آب باران بشویند و از آن آب بنوشند.

  

ختومات مجرب

 1) برای دولت و گشایش كارها باید این آیه را 350 مرتبه بخواند كه از مجربات است.

 «قل ان الفضل بیدالله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم»

  

2) برای زیاد شدن روزی و عزیز شدن روزی 15 مرتبه این آیه را بخواند.

 «یا الله المحمود فی كل فعاله»

 

 دعايي بسيار ارزشمند جهت رسيدن به مطلب

از براي هر مطلبي از مطالب و رغائب،هنگامي كه راهها بر تو بسته شده است،

اين دعا را هفتاد و يك مرتبه با نيت صحيح و اعتقاد صالح و توجه به وجود مقدس خداوند مهربان و توجه به معني اين دعا كه حاوي اسم اعظم الهي است را بخوان زيرا كه از ان ماجراهاي شگفت نقل مي كنند و از ان عجايب ديده شده است و بسياري از علماء و بزرگان در اين دعا همه ادعاي تجربه كرده اند و فرموده اند اگر شب بخواند روز اثر انرا بيند و اگر روز بخواند شب به مطلب رسد و از اين جهت بسيار سريع التاثير است و دعا اين است:

 يا حَيُّ يا قَيّوم يا حَليم يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنون اِلاّ مَنْ اَ تَي الله بِقَلْبٍ سَليمْ وَ اُزْلِفَتِ الْجَنََّةُ لِلْمُتََّقينَ غَيْرَ بَعيد 

 

 

 

7 سوره كه با �حم � اغاز مي شود


خصوصا قبل از طلوع فجر وثواب ان را به فاطمه ي زهرا(س) اهدا كند ،  تاثيري عجيب در هر امر مشكلي دارد ، 

 آن هفت سوره عبارتند از:

 1)غافر -2)فصلت-3)شوري-4)زخرف-5)دخان-6)جاثيه-7)احقاف

 

 در مواجهه با كسي كه چشم و قدمش سنگينه

وقتي در مواجهه با كسی كه چشم و قدمش سنگينه قرار گرفتی سوره ماعون رو سه بار بخوون.

 و ذكر " ماشــاءالله لا حول ولا قوة الّا بالله".

 سوره هاي معوذتين (ناس و فلق) صدقـــــــــــه هم فراموش نكـــــــــنید

 

آثار و بركات سوره مریم


1) زياد شدن خير و بركت
روايت از امام صادق عليه السلام: «هر كس سوره مريم را بنويسد وآن را در ظرفي شيشه اي كه دهانه تنگ دارد گذاشته و در منزلش بگذارد خير خانه و روزي اش زياد شود و در خوابش چيزهاي خوب مي بيند.»

2) ترس از فرد قدرتمند
امام صادق عليه السلام فرموده اند: «هركس بر شخصي وارد شود كه از او خوف و ترس دارد هنگام مواجهه با او حروف «ك ه ي ع ص» را يكي يكي گفته و بعد از گفتن هر حرف يكي از انگشتان دست راستش را ببندد، آنگاه حروف «ح م ع س ق » را يكي يكي گفته و انگشتان دست چپش را ببندد و دو دست خود را مشت كند، آنگاه آيه 110 سوره طه «و عنت الوجوه للحيِ....ظلماً» را قرائت نمايد و هنگام روبه رو شدن با ان شخص دو دستش را بگشايد هيچ آسيبي از جانب وي به او نخواهد رسيد.

3) خواب خوش
در تفسير البرهان به نقل از رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و اله وسلم آمده است: «هر كس سوره مريم را نوشته و به همراه خود داشته باشد، در خوابش جز چيزهاي خوب نمي بيند و اگر بر ديوار خانه نوشته شود از خطرات حفظ شده و آنچه در خانه است در امنيت مي باشد و اگر خائف، آن را بشويد و بنوشد امنيت يابد.»

4) دفع دشمن
در حاشيه زادالمعاد آمده است براي دفع دشمن «كهيعص» را 775 بار بخواند كه به نتيجه خواهد رسيد.

5) پيدا شدن همسر مناسب
اگر اين سوره را بنويسند و بشويند و آبش را بر دختر ريزند او را شوهر پيدا شود.

6) بهبود سردرد

جهت رفع سردرد و ميگرن آيات [5-1] سوره مريم و آيه[29] سوره فتح را بخواند برطرف خواهد شد.

 

 جهت دفع شر دشمنان و باز شدن گره های زندگی 

  چند تا توصيه واسه اونا كه از سحر و جادو و بدخواهي ديگران مي ترسن

 1) بهترين چيز اينه كه هر روز صبح صدقه بديد، مبلغش مهم نيست. يه صندوق واسه خودتون درست كنيد هر روز صدقاتتون رو بندازيد توش. وقتي مبلغ قابل توجهّي شد به خيريه يا افراد محتاجي كه مي شناسيد كمك كنيد. سعي كنيد هر روز قبل از اينكه واسه خودتون و خانوادتون صدقه بديد واسه سلامتي امام زمان و دور شدن بديها از وجود مقدسشون صدقه بديد

2) صبح و شام 3 با سوره ناس و فلق و آيۀ الكرسي رو بخونيد و به خودتون فوت كنيد.

 3) سعي كنيد حتماً آيه الكرسي و 4 قل رو روي ديوار منزلتون نصب داشته باشيد.

 4) ختم 99 روزه ي دعاي صيفي صغير يا قاموس روزي يكبار در مفاتيح الجنان اومده براي از بين بردن شر دشمنان و بدخواهان. ( این خیلی توصیه شده برای از بین رفتن شر دشمنها)

 5) مداومت به دعاي جامعه كبيره و توسل به ائمه اطهار.

 6)آقاي مجتهدي تهراني مي فرمودند هر وقت كارتون به مشكل برخورد، يه ختم قران نذر حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان بكنيد و ختم رو شروع كنيد، مي بينيد كه خيلي زود مشكل تون حل ميشه...

 7) و مهمتر از همه اينه خودتون و خانوادتون رو بسپريد دست خدا....

 

انواع ختم

 1) 99 مرتبه در 99 روز، روزي يكبار

 2) 99 مرتبه در 9 روز روزي 11 بار

 3)99 مرتبه در 3 روز روزي 33 بار

 

فضیلت و خواص سوره شمس

آثار و برکات سوره

 1) موفقیت در هر کار

 رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند:

هر کس که کم توفیق است، در قرائت سوره شمس مداومت ورزد زیرا خداوند او را به هر سو که رو کند موفق می دارد و این کار موجب تقویت حافظه و مقبولیت و بلندی جایگاه نزد مردم می شود و منفعت های زیاد دیگری در آن نهفته است.

 امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرموده اند:

برای کسی که کم روزی و کم توفیق است و زیاد در کارش خسارت و زیان می بیند و در کارش حسرت و افسوس زیاد دارد پسندیده است که بر قرائت سوره ش مس مداومت ورزد زیرا موجب افزایش روزی و توفیق او می شود و هر کس این سوره را بنویسد و با آب شسته آن را بنوشد اگر دچار اضطراب است آرامش می یابد.

 

 2) رفع اضطراب و بیماری تنفسی

نوشیدن آب شسته شده سوره شمس برای رفع اضطراب و بیماری تنفسی خوب است.

  

ختم مجرب

 سه روز وقت طلوع آفتاب (چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه) به سجده رود و سه بار این سوره را بخواند و چون به «فالهمها» برسد حاجت خود را از دل بگذراند. برای دفع دشمن نیز چنین کند.

 

 خواص و فضیلت سوره فرقان


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که :

 هر کس این سوره را شب یا روز بخواند خانواده اش هرگز گرد فجور نگردند و چون بمیرد 70 هزار ملک او را همراهی کنند و اینها همه جهت او را دعا و استغفار کند تا او را در قبر نهند

 

 آثار و برکات سوره

 1)آسان شدن امر ازدواج

 اگر فرد مجردی دوست دارد که ازدواج کند سه روز روزه بگیرد و در هر شب آن پیش از رفتن به رختخواب 21 بار آیات 74 -76 سوره فرقان را بخواند و از خداوند بخواهد تا خواسته اش را برآورده سازد خداوند امر ازدواج او را آسان میکند.

 

 2) درمان تنگی نفس

 به جهت تنگی نفس (آسم یا آلرژی) آیه 11 سوره فرقان را بخواند

 برای شفای مریض

مرويست كه: چون بر سر مريضي هفت مرتبه دعاي زير خوانده شود

 اگر اجلش نرسيده باشد بزودي شفا يابد و دعا اين است:

 � اَسئَلُ اللهَ الْعَظيم رَبّ الْعَرشِ الْعَظيم اَنْ يَشْفيكَ �

  (از خداي عظيم پرورش دهنده عرش عظيم مسئلت ميكنم كه تو را شفا دهد)

 

براي حاجت

هر كس به مدت ده روز بعد از نماز صبح پيش از آنكه با كسى سخن بگويد  سوره مباركه يس را تلاوت نمايد و قبل از تلاوت اين دعا را 10 بار بخواند  براى هر مشكلى مؤثر و مجرب است و آن دعا اين است:

 بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ يا قَديمُ يا دائمُ يا حَىُّ يا قَيوُمُ يا فَردُ يا وِترُ يا واحِدُ يا اَحَدُ يا صَمَدُ يا مَن لَم يَلِد وَ لَم يُولَد وَ لَم يَكُن لَهُ كُفُوَاً اَحَدٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ اَجمَعينَ بِرَحمَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحِمينَ

 

سلمان فارسى(رحمه الله) كه راوى اين حديث است اثر اين دعا را تضمين نموده و اسم اعظم خدا را در اين دعا دانسته است.

 از جمیع بلیات محفوظ

شیخ بهائی فرمودند : هر که این دعا را با خود دارد از جمیع بلیات محفوظ می ماند.

 بِسم اللهِ الرَحمنِ الرَحیم

 یا هُوَ یا مَن هُوَ یا مَن لَیسَ اِلا هُوَ

 یا حَیُ یا قَیُومُ یا حَیُ لا یمُوتُ یا حَیُ یا قَیُومُ

 لااِلهَ الا انتَ صَلَ علی مُحمدٍ و آل محمَدٍ

 و ارزُقُنی خَیرَ الدُنیا و الاخَرةِ یا ربَ العالَمینَ .

 

ختم سوره قل هو الله

بعد از اون دعای مفتح و فتح تا اخرش 13 بار بخوانید  هر چه حاجت دنیوی ومادی و معنوی داشته باشید براورده میشه به تجربه هم خیلی رسیده

 یا مُفَتِّح فَتِّح یا مُفَرِّج فَرِّج یا مُسَبِّب سَبِّب یا مُیَسِّر یَسِّر یا مُسَهِّل سَهِّل یا مُتَمِّم تَمِّم و حَسبُنا الله ُ و نِعمَ الوَکیل  

این ختم از روز جمعه شروع بشه تا 41 روز بدون فاصله

 قبل از دعا بسم الله

 قبل و بعدش ۱۴ صلوات

 و دعا براي سلامتي و ظهور آقا امام زمان

 

نذر حضرت علی اصغر

اون اینکه 142000 تا صلوات میفرستی به نیت علی اصغر که با دست های کوچیک اش گره از مشکلات باز کنه شاید 1 سال طول بکشه این صلوات ها ولی صد در صد جواب میده حتما امتحان کنید

  

جهت خانه دار شدن

 1-أیه ‏29‏ سوره مومنون ‏25‏ بار بعد هر نماز  رب انزلی منرلا مبارکا و انت خیر منزلین

 2-بعد از نماز صبح هفتاد مرتبه اين آيه شريـفه را تلاوت کنيــد وَ قـُل رَبّ ِ اَنــزِلـنـی مُـنـزَلاً مُبارَکاً وَ اَنـتَ خَيـرُالـمُنـزِلـيـن

 3-- 14بار عد هرنماز برو سجده و بگو یا جوادالائمه ادرکنی

 4--نذر نون و خرما برای خانم ام البنین برای خونه دار شدن زود جواب میده

 5-- 1400 تا صلوات هديه به حضرت موسي بن جعفر رو حتما بخونيد خيلي مجربه

 

6- اگه كسي دوست داره زودتر صاحب خونه نذر كنه 7سال پشت سر هم روز وفات امام رضا اش بپزه حالا تو اين چي صاحب خونه بشه يا نشه درضمن اين آش به آش مستاجر معروفه هر كي پخته

در اين روز عزيز نتيجه گرفته حتما نبايد يك ديگ باشه اندازه7كاسه آش بده بيرون ، انشالله همه مستاجرين صاحب خونه بشن

  7-در کل برای خونه دار شدن توسل به جواد الائمه مهمترین توسله

 يك سوره يس و سه مرتبه توحيد(ميدونيد كه هر مرتبه توحيد رو خوندن يك سوم قرآن دونستن) و يك دور تسبيح صلوات به نيت قربتا الي ا... تقدیم به جواد الائمه

 

 دو ركعت نماز حاجت و توسل به امام جواد (علیه السلام ) می خوانیم در ركعت اول سوره حمد و سوره قدر و در ركعت دوم سوره حمد و سوره كوثر بعد در قنوت سه مرتبه آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف السوء را می خوانیم بعد از اینكه سلام نماز را خواندیم به سجده می رویم و با تضرع 9 مرتبه می گوییم (یا جواد الائمه ادركنی)

  

8-دعای مقاتل ابن سلیمان هم هستاول بایدنیت کنی 100 بار بخونی 100 بار پشت سر هم بدون اینکه بینش حرفی بزنی

 

9-به حضرت علی اصغر توسل کنید. آیه"شهدا..." (سوره آل عمرانُ18) را هر شب 300 بار تلاوت کنید.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۹ آبان۱۳۹۴ساعت 6:54 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

 

 تعویذ بطلان سحر :

این تعویذ ، از علی علیه السلام است که باید آنرا روی کاغذی سفید بنویسید و تا ۹ روز آنرا همراه داشته باشید  این تعویذ را خود یا یکی از افراد درجه یک خانواده بنویسد و کپی آن هیچ ارزش و اعتبار و اثری ندارد: بسم الله و بالله ، بسم الله و ماشاء الله ، بسم الله ولاحول و لا قوة الا با لله، قال موسی ما جئتم(ج ئ تم) به السحر ان الله سیبطله ، ان الله لایصلح عمل المفسدین ، فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین. وبعد از اینکه باطل سحر را همراه خود کردید ، ا ین آیا ت( پنج آیه ) را تا ۹ روز ، بعد از هر نماز وا جب اول وقت ، یکبار بخوانید: و آو حینا الی مو سی آن آلق عصاک فإذا هی تلقف ما یآفکون ۱۱۷ . فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون ۱۱۸٫ فغلبوا هنا لک و انقلبوا صاغر ین۱۱۹ . و القی السحرة ساجدین ۱۲۰٫ وآیه ۸۱ سوره یونس علیه السلام :فلما القو ا قال موسی ما جئتم(ج ئ تم) به السحر ان الله سیبطله ، ان الله لا یصلح عمل المفسدین

 

برای بدست آوردن علم و مال فراوان :
هر روز بعد از نماز صبح سه مرتبه این ذکر را بگوید علم و مال فراوانی نصیب او خواهد شد . اثر این دعا کرارا به تجربه رسیده است :

اَسْتَغْفِرُاللّهَ الَّذی لااِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ بَدیعُ السَّمواتِ وَ الاْرضِ وَ ما بَینَهُما مِنْ جَمیعِ جُرْمی وَ اِسْرافی عَلی نَفْسی وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ


تحفة الرضویة ص 50

 

برای رفع مشکلات و برکت در جیب

۱۰ مرتبه صلوات بفرستد سپس سوره انشراح و آیة الکرسی را نیز هر کدام ۱۰ مرتبه بخواند و با خواندن هر یک از سوره ها و آیة الکرسی یکی از انگشتان خویش را جمع نماید این عمل تاثیر عجیبی در رفع مشکلات دارد

توضیح اینکه :

( ده مرتبه ایة الکرسی خواندن شود و با خواندن هر کدام یکی از انگشتان جمع می گردد سپس با خواندن هز کدام از سوره های انشراح یکی از انگشتان باز می شود .بعد از اتمام ختم حاجت خواسته شود )

 

سر المستتر صفحه ۱۸۰

 

 برابر با ده هزار صلوات !!!

 ثواب این صلوات برابراست با ده هزار صلوات

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوانِ وَتَعاقَبَ الْعَصْرانِ وَ کَرَّ الْجَدیدانِ وَ اسْتَــقْــبَلَ الْفَرْقَدانِ وَ بَلِّغْ روحَهُ وَاَرْواحَ اَهْلِبَــیْـتِهِ مِنَّا التَّحِیَّةََ وَالسَّلامِ.

 

 نمازی برای رفع گرفتاری

 از حضرت رضا ـ علیه السّلام ـ نقل شده است :

 چون گرفتاری شدیدی برایت پیش آید که تو را غمگین سازد دو رکعت نماز بخوان، در رکعت اول فاتحه و آیه الکرسی، و در رکعت دوم فاتحه و سوره قدر. بعد قرآن را بر بالای سر بگذار و ده بار بگو:

 «اللهم بحق من ارسلته الی خلقک و بحق کل آیه و بحق کل من مدحته فیه علیک و بحقک علیه و لا تعرف احدا اعرف بحقک منک». پس ده بار بگو: «یا سیدی یا الله» ده بار «بحق محمد» ده بار «بحق علی» ده بار «بحق فاطمه» ده بار «بحق الحسن» ده بار «بحق الحسین» و همین طور تمام ائمه را می شمارد تا حضرت ولی عصر (عج). همانا از جای خود برنخاسته باشی تا حاجت تو روا شود، ان شاء الله.

 

جهت مستجاب الدّعوه شدن

هر که خواهد مستجاب الدّعوه شود هر روز 66 بار اسم مبارک" المجیب" را بگوید و در آخر این دعا را بخواند: اِسْتَجِبْ دَعَواتی کُلّها یا ذَالجَلالِ وَ اْلاِکْرام همه دعاهای او مستجاب گردد. "یا سَمیعُ یا بَصیر"

اگر کسی اسم مبارک "یا سمیع" را روز پنجشنبه بعد از نماز 500 بار بخواند هر دعا و حاجتی که خواهد روا گردد. و اگر قاری به این قیام کند مستجاب الدوةگردد. و هر روز به طریق اوراد چهارصد و دو نوبت بخواند "یا سَمیعُ یا بَصیر"هرگز به هیچ چیز محتاج نشود و رسوا نگردد و دعاهای او مستجاب شود و صفای باطن او را حاصل گردد.

 

ذکری جهت ارتقا معنوی 

این ختم را که از مجربات است انجام دهید حتماْ چیزی از عالم غیب به شما می رسد و روزی تان افزایش می یابد. سه شب متوالی با طهارت هنگام خواب ۴۰ مرتبه سوره قدر را بخوانید.

 

 ذکر مجرب

این ذکر با عدد خاص آن به شما ثروت و مکنت فراوانی را می دهد ولی شرطی دارد که از جمله آن صدقه دادن از آن مال نیز می باشد. (۱۰۰۰۰) ده هزار مرتبه این ذکر را بگوید: یا غنی یا ملی یا وفی

 

دعای سمات

قرائت دعای سمات در آخر روز جمعه نزدیک غروب برای قضای حوائج و خصوصا برای دفع دشمنان بسیار مجرب است. و استجابت دعا بعد از قرائت به مدت 40 روز از یقینیات است.

 

 منبع:از کتاب الف ختم و ختم. علامه نصراللهی بروجرد

 

ذکری برای افزایش رزق و روزی

 هر کس چهل روز این چهار اسم را هر روز سی و هفت مرتبه بگوید  (الودود – الواسع- اللطیف- الشهید) علو مرتبه و منزلت عالی یابد و عجایب در زیادی و وسعت روزی بیند .

 

 ذکري جهت در امان ماندن از تصادف و خطرات جاده

 از مرحوم آيت الله بهجت پرسيدند:

جهت در امان ماندن از تصادف و خطرات جاده اي چه ذکري بگوييم؟فرمودند:

هنگام سوار شدن يک مرتبه آيت الکرسي و ۶ مرتبه سوره مبارکه قدر را بخوانيد که مجرب است

 

دعای امام رضا علیه السلام برای برطرف کردن غم و اندوه

 امام رضاعلیه السلام فرمودند:  (هرکه غم و اندوهی دارد)دو رکعت نماز به جا آورد و در هررکعت یک بار حمد و 13 بار سوره قدر بخواند و هنگامی که از نماز فارغ شد به سجده رود و بگوید:

 اللهم یا فارج الهم و کاشف الغم ومجیب دعوة المضطرین، و رحمان الدنیا ، ورحیم الاخرة ،صل علی محمد و آل محمد ، و ارحمنی رحمة تطفیء بها عنی غضبک و سخطک و تغنینی بها عمن سواک

 سپس گونه راست خود را به زمین چسبانده و بگوید: یا مذل کل جبار عنید،و یا معز کل ذلیل قد وحقک بلغ المجهود منی فر امر "کذا"ففرج عنی سپس گونه چپ خود را به زمین چسبانده و مانند همان عبارت را بگوید آن گاه به حالت سجده در آید و همان ذکر را بگوید که در این صورت خداوند سبحان غم و اندوه او را بزداید و حاجتش را برآورد

 

 (صحیفه رضویة ص 77)

 

نماز خیلی حاجت دهنده

امام سجاد هر گاه به واسطه کاری ناراحت می شدند برای طلب حاجت تمیزترین لباسها را می پوشیدند و وضوی کامل گرفته و بر پشت بام می رفتند و 4 رکعت نماز می خواندند.

در رکعت اول بعد از حمد سوره زلزال 

در رکعت دوم بعد از حمد سوره نصر

و در رکعت سوم بعد از حمد سوره کافرون

و در رکعت چهارم بعد از حمد توحید را می خواندند

سپس دستها را بلند کرده و می گفتند: "االلهم انی اسئلک باسمائک التی اذا دعیت بها علی مغالِقِ ابواب السماء للفتح انفتحت و اذا دعیت بها علی مضائق الارضین للفرج انفرجت و اسئلک باسمائک اللتی اذا دعیت بها علی ابواب العسر للیسر تیسرت و اسئلک باسمائک اللتی اذا دعیت بها علی القبور للنشور انتشرت صل علی محمد و ال محمد و اقبلنی بقضاء حاجتی"

 حضرت سجاد علیه السلام فرمودند:

به خدا قسم در این هنگام از جای خویش بلند نخواهد شد مگر ان که حاجتش براورده می شود

 

دعا برای رسیدن به هر مقصود

از حضرت علی (ع) منقول است که فرمود: هر کس که صد آیه از هر جای قرآن بخواند، بعد هفت مرتبه «یا الله» بگوید، اگر بر صخره هم دعا کند، خداوند متعال آن را می شکافد

 

توصیه آیت الله قاضی برای تقویت حافظه

آقای قاضی(ره) برای تقویت حافظه، خواندن آیت الکرسی و معوذتین ( دو سوره مبارکه ناس و فلق ) را سفارش می فرمودند.

« آن مرحوم همچنین به همه توصیه می کردند که: اگر قبری از امام زادگان یا علما و بزرگان در اطرافتان یا شهرتان است حتماً بروید [و زیارت کنید].»

 

رسیدن به مراد خویش

يا اللهُ المَحمودُ في كُلِّ اَفعالِهِ وَ فِعالِهِ

اگر كسي روز جمعه وقت نماز ظهر غسل كند و وضو بگيرد و به مسجد جامع برود و بعد از نماز به هر مرادي كه در دل دارد این ذکر را 200 مرتبه بخواند و با اعتقاد اين عمل را انجام دهد و به آن شك نياورد ، به مراد خود برسد

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تعویذ باطل السحر, دعا برای برکت جیب, دعا برای کسب علم و مال فراوان, دعا برای مستجاب الدعوه شدن, دعا برای حفظ از خطرات رانندگی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ آبان۱۳۹۴ساعت 6:50 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

 

ختمهای مجرب برای ازدیاد روزی

1) هر کس روزی 110 مرتبه سوره ی والعادیات را بخواند روزی فراوان و حلال نصیبش می شود . و اگر کسی این سوره را بنویسد و همراه داشته باشد در امان الهی باشد و اسباب رزق برای او فراهم می شود.

 

 2) اگر کسی به هر دری زد و کارش درست نشد 30000 مرتبه بگوید

استغفرالله ربی و اتوب الیه. که ان شا الله به زودی کار بسته ی او گشوده میشود.

  

3) 6 روز روزی 330 مرتبه : یا الله لطیف بعباده یرزق من یشا ء و هو القوی العزیز

 

 4) سوره ی حشر 41 روز روزی یک بار

  

5) جهت خلاصی از سختی ها : 3 روز ، روزی 544 بار ( یا رئوف یا رحیم)

  

6) خواندن سوره ی قدر و مداومت به آن در حل مشکلات مالی موثر است.

 

 7) برای وسعت رزق بعد از نماز صبح 10 مرتبه

( سبحان الله العظیم و بحمده استغفرالله و اتوب الیه و اسئله من فضله)

  

8) از امام صادق (ع) روایت است که هر که این دعا را دو ماه متوالی روزی 100 بار بخواند خداوند گنجی از مال یا گنجی از علم به او عطا کند: ( استغفرالله الذی لااله الا هوالحی القیوم بدیع السموات و الارض من جمیع ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه)

   

9) جهت گشادگی کارهای بسته مداومت بر آیه 186 سوره بقره بسیار موثر است..

  

10) بعد از نماز صبح پیش از سخن گفتن با کسی آیه 10 سوره کهف را: 

( فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم) 7 مرتبه بخوانید.

 

 11 ) جهت توسعه ی رزق با وضو و روبه قبله 3 بار سوره ی طلاق را بدون اینکه در وسطش با کسی صحبت کنید بخوانید.بسیار موثر است.

  

12) از امام صادق روایت است که هر کس بعد از نماز عشاء بر سوره ی واقعه مداومت کن هرگز محتاج نمی شود.

 

13) هر روز دعای هفتم صحیفه سجادیه را بخوانید.

 

14) برای گشایش روزی 1000 مرتبه در نیمه شب بگویید : سبحان الملک الحی القیوم الذی لا یموت

   

15) مداومت بر سوره ق باعث ازدیاد ثروت می شود.

 

16)یکی از راه های باز شدن دروازه های نعمت و ثروت اینه که اسم خودتون رو به حروف ابجد حساب کنید و به اون تعداد آیه الکرسی بخونید خیلی باعث بهبود اوضاع میشه .

 

هدیه سوره قران به میرزای قمی برای حاجت

حجت الاسلام فاطمی نیا نقل می کنند:

حضرت آیه الله العظمی اراکی که عالم بسیار باطن دار و بزرگواری بودند و من خیلی خدمتشان رسیده بودم، فرمودند: هرگز نشد که من مشکلی داشته باشم و یک سوره قرآن برای میرزای قمی بخوانم و مشکل من حل نشود!

 

آثار و بركات سوره ضحی

 1) برای بیاد آوردن امر فراموش شده

اگر سوره «ضحی» را برای یك امر فراموش شده بخواند به یاد می اورد.

 2) بازگشت غائب

اگر سوره ضحی را به اسم كسی كه غائب یا گم شده است خوانده شود

مسافر و گمشده سالم به خانه و خانواده اش باز می گردد

 گفته اند: هر گاه بخواهی غایبی را حاضر كنی سوره ضحی را 11 بار بخوان.

 ختم مجرب:

هر كس 40 بار این سوره را بلافاصله و بدون تكلم و رو به قبله و با طهارت،در روز ها یا شب های مبارك مثلا شب جمعه بخواند به هر نیتی كه باشدحاجتش برآورده شود.

 

 دستور شیخ بهایی برای حاجت

در کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی آورده است

 هر وقت حاجتی داشتی وقت نماز عشاء 70 بار این ایه رو بخون 

یا حی و یا قیوم بحق لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

 و بعد از هر ظالمین که گفتی حاجت خودت رو بخواه

 

برای فهمیدن احوالات خویش در خواب :

 بر کف دست راست خویش بنویسد یا رومائیل سپس دست راست را بر گونه چپ قرار دهد و به خواب رود گفته شده برای فهمیدن احوالات آن شخص مورد نظر در خواب بسیار مجرب و آزموده است .

 منبع : تحفة الرضویة ص۲۴۵

 

جهت رفع حاجات

هر روز 350 مرتبه ذکر« نعم المولی و نعم النصیر» خوانده شود.

 

 به جهت دفع خصم و غالب شدن به دشمن

 هنگام بروز خطر از جانب آن بر خواندن این اسم به تعداد 350 مرتبه در هر روز مداومت شود و برای گرفتن نتیجه سریعتر، روز جمعه بعد از طلوع آفتاب خدا را به این اسم بخوانید. ( به همین تعداد)

 

چند ذکر الهی برای رسیدن به مقاصد

ذکر یاملک ۹ بار هر روز برای گرفتن روزی

 آیه ۲۵ تا ۲۸ سوره طه به هر تعداد برای تداوم کار

 آیه ۲۵ تا ۲۸ سوره طه به‌ طور مداوم برای پیدا کردن شغل

آیه ۲۳ تا ۲۶ سوره طه ۱۱ مرتبه در روز جهت عزیز شدن 

ذکر یاغنی روزی ۱۰۶۰ مرتبه تا ۴۰ روز جهت گرفتن روزی بسیار 

ذکر یاودود ۲۰ مرتبه جهت زیاد شدن محبت

 آیه ۱۱۵ سوره انعام سه مرتبه جهت آشتی

 روزی 37 مرتبه ذکر «یا اوّل» برای برکت پیدا کردن مال، کار و کسب


برای رفع حاجت

از حضرت سلمان فارسی رحمه الله روایت شده اگر کسی ده روز بعد از نماز صبح قبل از سخن گفتن با کسی، سوره یس را بخواند و این دعا را قبل از تلاوت سوره مزبور ده مرتبه بخواند بعد سوره را بخواند هر حاجتی را که بخواهد انجام شود. انشاءالله زیرا که اسم اعظم خداوندی در این دعا است:

 بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ یا قَدیمُ یا دائمُ یا حَىُّ یا قَیوُمُ یا فَردُ یا وِترُ یا واحِدُ یا اَحَدُ یا صَمَدُ یا مَن لَم یَلِد وَ لَم یُولَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُوَاً اَحَدٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ اَجمَعینَ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ

  

برای یافتن مالی عظیم

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:  هر پنج شنبه 40مرتبه سوره نصر خوانده شود تا مالی بیابی که در خاطرت نگنجد

 

ختم برای برآورده شدن حاجت

اگر کسی ذکر شریف اَلْبَدیعْ را ۱۰۰۰مرتبه بگوید، حاجتش برآورده می گردد.انشاالله

 

بی نیاز شدن

 اگر کسی ذکر مبارک( مالِکُ الْمُلْک )رابسیاربگوید، خداوند او رادر دو عالم بی نیاز می گرداند

المصباح،تقی الدین کفعمی

 

 برطرف شدن سریع مشکل

ذکـرشریف اَللَّطیف درهنگام مشکلات وشدائد،بسیار سریع مشکل را برطرف می نماید.انشاالله

 

ختم برای بلندمرتبه شدن

 اگر کسی ذکرشریف اَلرّافع را ۱۰۰مرتبه بعداز نماز ظهر تکرار نماید،خداونداو رابلندمرتبه خواهدنمود.

 

دعایی همراه با اسم اعظم :

 در روایتی جالب به نقل از براء بن عازب می گوید :

 به علی علیه السلام گفتم : تو را به خدا قسم می دهم بهترین چیزی ( بهترین دعایی ) که از رسول خدا صل الله علیه و آله فراگرفته ای و آن حضرت از بهترین های کلام خدا توسط جبرئیل فرا گرفته است به من بیاموزی ؟؟

حضرت علی علیه السلام فرمود : ای براء هر گاه خواستی دعا کنی خداوند را با اسم اعظمش بخوان پس بگو ده آیه اول سوره حدید و اواخر سوره حشر را . سپس بگو :

 يَا مَنْ‏ هُوَ هَكَذَا وَ لَيْسَ‏ شَيْ‏ءٌ هَكَذَا غَيْرُهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا ( به جای کذا و کذا حاجت بگوید ) به خدا قسم اگر بر من با این دعا نفرین کنی من را خواهی کشت !!!!!

 

 منبع : بحارالانوار ج ۹۲ص ۳۰۹

 

برای دفع اذیت مردم :

 شیخ بهایی می گوید : هر کس مبتلا به اذیت کردن مردم شده و پیوسته او را اذیت می کنند ذکر يَا قُدُّوسُ‏ را همیشه بخواند برای او فرج حاصل خواهد شد

  

منبع : مخلاة ص ۴۳۴

 

دعای برکت پول

 هر کس آیه ی اَن تَقرضو الله قَرضاً حَسَناً در آخر سوره تغابن به این صورت بنویسد و در کیف پول بگذارد برکت یابد و هر قدر خرج کند کیف از پول خالی نشود اَن تقرضو الله قَرضَاً حَسَنَا ًیُضاعَفه ُلَکُم وَ یَغفِر لَکُم وَلله شَکورٌ حَلیم 

 و در جمعه آخر ماه مبارک رمضان این آیه را بنویسد و در جیب پول گذارد هرگز جیب او از پول خالی نماند.  وَلَقَد مَکَنّکُم فیِ الاَرض وَجَعلنا لَکُم فیها مَعایِش قَلیلاً ما تَشکُرُون

 

 ختم سریع الاثر سوره توحید هدیه به حضرت علی علیه السلام :

 ابتدا دو رکعت نماز حاحت بخواند سپس صد صلوات و بعد از آن ۴۴۴ مرتبه سوره توحید به نذر حضرت علی  علیه السلام بخواند و به روح حضرت هدیه کند . ۴۰۰ مرتبه در یک مجلس بخواند و ۴۴ عدد آن را گرو نگه دارد  تا حاجت برآید . بسیار سریع الاثر است . در شب جمعه بهتر است .

 

منبع : گوهر شب چراغ ج ۱ ص ۱۴۰

 

 

 


برچسب‌ها: ختم سریع الاثر, دعای برکت پول, دعا برای دفع اذیت مردم, اسم اعظم, خواص سوره ضحی
+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۹۴ساعت 8:54 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

 

 حفظ دختران از مکاران

هر کس با ایمان سوره عبس را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو بنویسد و به دختران بدهد تا با خود نگاه دارد ٬ از مکر مکاران و از ظلم ظالمان محفوظ ماند و همه کارهای او به خیر و خوشی درست گردد

  

آثار و بركات سوره

 1) مصون ماندن از خطرات

 امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر مسافر در راهش سوره عبس را قرائت نماید از خطرات پیش رویش در سفر باز داشته می شود. همچنین فرموده اند: هر كس سوره عبس را بر كاغذ یا پوست سفیدی بنویسد هر جا كه می رود همراه خود داشته باشد در راهش جز خیر و خوبی نمی بیند و از خطرات به اذن خداوند در امان است.

 

2) پیدا شدن گمشده

 مرحوم كفعمی در كتاب خود آورده است كه قرائت این سوره موجب پیدا كردن گم شده و بازگشت غایب می شود.

 

فوائد اذکار اسماء الله جلّ جلال

 (الله) 100 مرتبه در هر روز گفتن موثر است  در تمام مشکلات زندگی

 (الله) 1001 مرتبه در یک مجلس موثر است  در رفع مشکلات خطرناک و بزرگ زندگی

 

خواص سوره مائده جهت خیر و برکت پیدا کردن خانه :

 آیات ۱۱۲ تا ۱۱۴ سوره مائده :

 إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ  قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

 هر کس با ایمان این آیات را در کاسه ای بنویسد ٬ پس آن را پر آب کند ٬ و روز جمعه پیش از طلوع آفتاب ٬ آن را در باغچه منزل خود بریزد ٬ خیر و برکت در آن منزل پیدا شود و ابواب رزق بر او گشاده گردد اگر کسی در مزرعه و بستان بپاشد ٬ محصول و میوه بسیار پیدا شود اگر کسی سه جمعه پشت سر هم این آب را بپاشد ٬ محصول از آفت محفوظ ماند و برکت بسیار در آن محصول او را حاصل شود انشاء الله تعالی

 منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۵۱ و ۵۲

  

ذکرهایی برای رفع تنگی معیشت

 از مرحوم آیت الله کشمیری سوال شد کدام دعا برای ادای قرض خوب است خوانده شود؟ فرمودند این دعا تأثیر دارد: «یا قاضِیَ الدُّیونِ مِن خَزائِنِکَ المَکنونِ الَّتی بینَ الکافِ والنّونِ اِقضِ دِینی و دَینَ کلِّ مَدیونٍ»

 

 رفع فقر و ادای قرض / ملا محسن فیض کاشانی

 مرحوم فیض کاشانی (ره) در کتاب «اللئالی المخزونه» فرموده است که: هر کس سوره مبارکه ی «قدر» را سیصد و شصت مرتبه بخواند برای هر حاجت و مطلبی، ان شاء الله برآورده می شود و این تعداد خواندن سوره ی قدر برای توسعه ی رزق و رفع فقر و ادای قرض از مجربات است.

 

 ادای قرض و رفع تنگی معیشت / آیت الله کوهستانی

 مرحوم آیت الله کوهستانی برای ادا کردن قرض و تنگی معیشت سوره های مبارکه «قارعه» و «عادیات» را سفارش می فرمودند که زیاد بخوانید.

 

ادای قرض / شیخ عباس قمی

 ایشان نقل می کنند که روایت شده شخصی به خدمت امام محمدتقی نوشت که قرض بسیار دارد؛ حضرت نوشتند که استغفار بسیار کنید و سوره «قدر» را بسیار بخوانید.

 

 جهت زیادی رزق

 اگر کسی این دو ایه را نقش کند در لوح و در دیوار خانه یا دکان خود نصب نماید یا بر کاغذی با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در میان متاع خود نهد ٬ اسباب رزق او به سهولت مهیا شود و منابع و منافع بسیار یابد 

آیات ۱۹و ۲۰ سوره حجر :

 وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ معنی آیات :و زمين را گسترانيديم و در آن كوههاى استوار افكنديم و از هر چيز سنجيده ‏اى در آن رويانيديم و براى شما و هر كس كه شما روزى‏دهنده او نيستيد در آن وسايل زندگى قرار داديم

  منبع : خواص آیات قران کریم ص ۹۹

 

 

  


برچسب‌ها: دعا برای حفظ دختران از مکاران, خواص سوره عبس, دعا برای پیدا شدن گمشده, دعا برای خیر و برکت خانه, دعا برای وسعت رزق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ مهر۱۳۹۴ساعت 0:24 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

 

ختم مجرب

روز اول ماه قمری یک صلوات و یک آیه الکرسی

 روز دوم ماه دوصلوات و دوتا آیه الکرسی

 روز سوم ماه سه صلوات و 3تاآیه الکرسی

 ..

 همینطور به ترتیب روزها بر تعداد صلوات و آیه الکرسی ها اضافه میشه تا روز آخر ماه

که اگر ماه قمری 29 روز باشه ،میشه 29 صلواتو 29 آیه الکرسی و اگر ماه 30 روزه باشه 30 صلوات و 30 آیه الکرسی  * منظور از آیه الکرسی هم فقط همون آیه اول هست تا "و هوالعلی العظیم"

 

 

چهار رکعت نماز حاجت از امام حسین ع

 امام حسین علیه السّلام فرموده است:

 چهار رکعت نماز را با رعایت آداب آن، به خوبی به جا می آوری و قنوت آن را نیز با ادب به جا می آوری و در رکعت اول، پس از حمد، ۷ بار می خوانی: «حسبنا الله و نعم الوکیل» و در رکعت دوم پس از حمد ۷ بار می خوانی: 

 «ما شاءالله لا قوّة إلاّ بالله إن تَرَنِ أنا أقلّ منک مالا و ولدا»

 و در رکعت سوم پس از حمد، ۷ بار می خوانی:

 «لا إلهَ إلاّ أَنتَ سُبحانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظّالِمِینَ»

 و در رکعت چهارم، پس از حمد، ۷ بار می خوانی:

 «أُفَوِّضُ أَمرِی إِلَی اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیرٌ بِالعِبادِ»

 و سپس حاجتت را می طلبی (که إن شاءالله برآورده شود.)

 

ذکری که ویران کننده گناهان است

 امام رضا علیه السلام که خود یکی از این واسطه های برای تقرب به خدا می باشند ذکر ساده ای را برای آمرزیده شدن گناهان معرفی می فرمایند.

 ایشان می فرمایند:

 هرکس قدرت بر کاری که گناهان او را بپوشاند نداشته باشد ، پس باید بر محمد و آل او بسیار درود فرستد،زیرا صلوات گناهان را به کلی ویران می کند.

 

دعا برای حفظ از قضا و قدر


برای محفوظ ماندن از اتفاقات ناگهانی هزار و بیست و سه مرتبه خواندن جمله مبارکه «توکلت علی الله» (به خدا توکل کردم) بسیار موثر و مجرب است.

 

بازوبندی جهت جلب روزی

 این دو آیه را نوشته و بر بازوی راست ببندند اثر عظیمی برای جلب روزی دارد :

 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ

  

منبع : هزار و یک ختم ص108

 

دعا برای گشایش کار جوانان

 براي گشايش در کار و فتح و قوت کسب هرکس2 بار صلوات بفرستد و الم نشرح و آيه الکرسي را هر کدام 2 بار بخواند و از انگشت کوچک تا بزرگ عقد کند (ببندد) البته تاثير عجيبي خواهید ديد.

 و نيز براي گشايش کار آيه الکرسي بعد از هر نماز خوانده شود.

 سوره قدر 10 بار بعد از نماز صبح خوانده شود.

  

آثار و بركات سوره علق

 الف) در امان بودن در سفرهای دریایی

 از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است:

 هر كس سفر دریایی می كند اگر سوره علق را بخواند

 از غرق شدن در امان می ماند .

 

ب) حفاظت مخازن از شر آفات

 از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است:

 اگر سوره علق را بر در مخزن یا انباری بخوانند خداوند آن را از شر هر آفت و سارقی مصون می دارد تا اینكه مالكش آن را بیرون آورد

 

منبع : تفسیر البرهان

  

نماز عجیب و مشکل گشا

اگر کسی به نیت قضای حاجت دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و بعد از ان سوره حمد را تلاوت نماید و بعد از تمام شدن نماز 786 مرتبه آیه بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید

هر حاجتی داشته باشد برآورده خواهد شد. انشاءالله

 

برای برآورده شدن هر حاجتی این ذکر ها را بگویید

 * رفع بیکاری : 360 مرتبه یا الله

 * طلب فرزند شدن : 360 مرتبه توحید

 * ادای قرض : 360 مرتبه انا انزلنا

 * وسعت رزق : 360 مرتبه انا انزلنا

 * طلبکار : 360 مرتبه یا حی و یا قیوم

 * رفع تهمت : 360 مرتبه یا الله اعلم

 * زیارت بزرگ : 360 مرتبه ماشاالله

 * بیرون آمدن از خانه : توکلت علی الله

 * برکت کشاورزی : 360 مرتبه یا رب العالمین

 * خانه دار شدن : 360 مرتبه یا کریم و یا رب

 * گره در کار آقایان : 360 مرتبه یا جواد الائمه

 * آشنا شدن با قرآن : 360 مرتبه یا نور و یا قدوس

 * پیدا شدن اشیاء گمشده : 360 مرتبه نورالله ناظر

 * رفع اضطراب : 360 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله

 * برکت غذا و پول : 360 مرتبه الذی احسن الحسنی

 * ازدواج جوانان : 360 مرتبه یا رئوف و یا رحیم

 * به راه راست آمدن جوانان : 360 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین

 * رفع فقر : 360 مرتبه انا انزلنا

 * شیرین شدن زندگی : 360 مرتبه یا عزیز زهرا

 * کارگشایی : 7 مرتبه آیت الکرسی – توحید – مزمل – صلوات

 * رفع وسوسه : 360 مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 * شفای مریض : 360 مرتبه یا من اسمه دواء و ذکره شفا

 

«شاه کلید» شیخ نخودکی برای خوشبختی

نقل است جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت:

سه قفل در زندگی‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم!

قفل اول این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم،

قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد

و قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ نخودکی فرمود: برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان.

برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

و برای قفل سوم هم نمازت را اول وقت بخوان!
جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟!
شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت «شاه کلید» است.

 

توصیه آیت الله بهجت(ره) برای حل مشکلات


مرحوم سید علی خان مدنی (ره) می گوید:

 این دعا از امام صادق علیه السّلام است و مجرب نیز می باشد.

 حضرت می فرماید: برای رفع شدائد و سختی ها و بلاها

 ۱۰ مرتبه بگوید:

 «حَسبِیَ الله لا اِلهَ اِلّا هُوَ عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیمِ.»

 پس ۱۰ مرتبه بگوید:

 «حَسبِیَ اللهُ لِمَن بَغی عَلَیَّ حَسبِیَ اللهُ لِمَن اَرادَنی بِسُوءٍ».1

  

 مرحوم طبرسی(ره) می گوید:

 از امام صادق علیه السّلام نقل است اگر مشکلی پیش آمده باشد

 نزدیک ظهر، دو رکعت نماز بخوان در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید و بعد از آن سوره «انا فتحنا» تا آیه «وَ یَنصُرَکَ اللهُ نَصراً عزیزاً»

 و در رکعت دوم بعد از «حمد» سوره «توحید» و بعد از آن سوره «الم نشرح» را بخوان و نیز بعضی دیگر گفته اند چنان چه حاجت خویش را در قنوت یا سجده آخر نماز بگوید تخلّف ندارد و به اجابت می رسد، این عمل مجرّب است.

 

فردی نامه ای بدین مضمون خدمت آیت الله العظمی بهجت(ره) می نویسد

که مدتی است مشکلات زیادی از جمله مریضی خود و عیال و فرزندان برایم پیش آمده، لذا از آن مرجع عالیقدر

 یاری می طلبم که ما را راهنمایی فرمایند

 حضرت آیت الله بهجت در جواب ایشان می فرماید:

 «ضمن این که صدقه می دهید، دو سوره «ناس» و «فلق» را تکرار فرمایید و ذکر شریف «لا حول و لا قوة الّا بالله» را زیاد تکرار کنید. خداوند شما را موفّق بدارد».

 منبع:

۱. الکلم الطیب، ص۳۲.

 ۲. مکارم الاخلاق، ج۲، ص۱۲۲.

 ۳. عرفان و عبادت، ص۳۹۳-۳۹۴.

 

سوره نوح
مداومت بر تلاوت سوره نوح هم و غم های انسان را از بین می برد . چه نسبت به گذشته و چه آینده و باعث می شود روح لطیف تر و تفکرات انسان زلال تر گردد

  امام جواد علیه السلام نیز به یکی از یارانشان دستور دادند

 تا برای رفع بدی حال و سختی وضعیت مالی بر قرائت این سوره مداومت کند .

 

منبع : الکافی ج۵ ص

  

اسم اعظم
مرحوم نائینی رحمه الله علیه می فرمایند :

 از عطاء منقولست که اسم اعظم در این کلمات و اسماء است و مکرر تجربه نموده است .

 یا الله یا الله یا الله یا رحمن یا نور یا نور یا ذالجلال و الاکرام

 

با نیت خالص می توان نتیجه گرفت منبع : گوهر شب چراغ

 

 مرحوم نائینی رحمه الله علیه می فرمایند : گفتن ۱۱۱ مرتبه ” یا قاهر العدو “

 موجب سرعت بسیار در اجابت امور مهمه و دفع دشمنان است .

  

منبع :گوهر شب چراغ

 

با انجام این عمل از عالم غیب به او چیزی رسد

مرحوم نائینی رحمه الله علیه می فرمایند :

 هر که سه شب و هر شب چهل مرتبه سوره قدر را بخواند ، از عالم غیب به او چیزی رسد و روزی او وسیع گردد و مجرب ِ مجرب است .

 

منبع : گوهر شب چراغ ۲/۶۲ و مخازن ۴۰۸/۱ و ۴/۶۸ و خزینه الفوائد فی احسن المقاصد

 

 

ذکری برای رهایی از نگاه به نامحرم

جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر « یا خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه »  را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند و بارها این ذکررا به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، می گفتند:  «چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی!  پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز  و بگو: یا خیر حبیب... ؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم، اینها چیه، این ها دوست داشتنی نیستند ، هر چه نپاید، دلبستگی نشاید...»

 

برای رفع گرفتاری و علاج کار :

اگر کسی را مهمی پیش آید که در آن عاجز و معطل بماند و علاج آنرا نداند وضو گرفته و به نیت آن مهم

آیة الکرسی را بخواند و بین دو عین ( یشفع عنده ) حاجت خود را طلب کند . مهم او برآورده خواهد شد

 این عمل به تجربه ثابت شده است

 

منبع :سر المستتر ص40

  

سحر و جادو

 سحر و جادو و طلسم از نظر قرآن کریم و احادیث واقعیت دارد. به این امر در آیه 102 سوره بقره و 4 سوره فلق اشاره شده است. از این آیات و برخی روایات استفاده می‌شود که برخی از سحرها واقعا اثر گذارند. همچنان که

آیه 102 سوره بقره می‌فرماید: «مردم سحرهایی را فرا می‌گرفتند که میان مرد و همسرش جدایی می‌افکند.

 گرچه سحر و جادو واقعیت دارد ولی غالب آنچه امروزه در میان مردم شایع است بی‌اساس می‌باشد و اکثر کسانی که به این امور می‌پردازند کلاه بردارانی هستند که از این طریق قصد اخاذی و پر کردن جیب خود را دارند. ولی اگر بر فرض موردی پیدا شد که سحری در کار بود راه‌هایی برای بطلان آن وجود دارد:

 1- استعاذه به خداوند و خواندن سوره‌های فلق و ناس.

2- خواندن و نوشتن آیات 75 تا 82 سوره یونس.

3- آیه 102 سوره بقره «واتبعوا ما تتلوا الشیاطین...» تا آخر آیه با آب زعفران روی طشت مسی نوشته شود و در هنگام نوشتن، کندر را بخور دهند. بعد طشت را پر از آب باران و یا آب چشمه می‌کنند بعد مسحور با استفاده از آن آب غسل می‌کند و از آن آب می‌نوشد. بقیه آب را در پارچ شیشه‌ای بریزد و برای غسل استفاده کند. بهترین روز هم روز چهارشنبه است.

4- آیه 100 سوره نسا «و من یهاجر فی سبیل الله...» تا آخر آیه با جوهر زعفران با کره گاو روی کف دست نوشته شود.

5- دعا وتضرع به درگاه خداوند.

6- درخواست دعا از اولیای واقعی خداوند.

7- صدقه دادن.

 

ذکری که باعث جلوگیری از غیبت می شود

روزی یکی از اولیاء به الیاس و خضر علیهم السّلام شکایت کرد که مردم بسیار غیبت می کنند و حال آن که غیبت از گناهان کبیره است و هر چقدر آن ها را نصیحت می کنم و از غیبت کردن منع می نمایم سخن مرا نمی شنوند و آن عمل قبیح را ترک نمی کنند.

 حضرت الیاس علیه السّلام فرمود:

چاره این کار آن است که هر کس وارد مجلس شد به او بگو که بگوید:  

«بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیمِ وَ صَلّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»

 که در این صورت خداوند ملکی را بر اهل آن مجلس موکّل می گرداند که هرگاه کسی شروع به غیبت نماید آن ملک او را از آن باز دارد و از حق تعالی سؤال نماید تا آن قوم را از غیبت کردن نگاه دارد.

 حضرت خضر علیه السّلام فرمود:

چون کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس بگوید

 «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ وَ صَلّی الله عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»

 حق تعالی ملکی را می فرستد تا آن که نگذارد که اهل آن مجلس غیبت او را نمایند.

 

  

 

 


برچسب‌ها: ختم مجرب برای یکماه, چهار رکعت نماز حاجت از امام حسین, ذکر محو کننده گناه, دعا برای حفظ از قضا و قدر, بازو بند جهت جلب روزی
+ نوشته شده در  جمعه ۱۷ مهر۱۳۹۴ساعت 11:21 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

 

امام صادق (ع) فرموده است:

 هر کس سوره مبارکه حشر را جهت برآورده شدن حوائج و مهمات بزرگ بخواند، حاجت او برآورده میشود و اگر یک روز فوت شود باید از سر گیرد و گفته شده : هر کس تا چهل روز مداومت کند،  مستجاب الدعوه (هر دعایی کند براورده شود) میگردد.   سوره مبارکه حشر چهل روز ، روزی یک مرتبه بخواند

 

 دعا و ذکر موثر برای حیات عقل

 مداومت بر ذکر « یا حی ، یا قیوم ، یا من لا اله الا انت » موجب حیات عقل است

  

هر كه به ورطه اى افتد كه تدبيرى از خلاص آن نباشد

 آن دعا را مكرر بخواند و اگر در يك مجلس رو به قبله و با وضو صد و بيست و نه مرتبه بخواند اصوب است و به تجربه رسيده است :

  بسم الله الرحمن الرحيم و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم يا لطيف ادركنى بلطفك الخفى

 

 برای بی نیازشدن از دیگران

 کسی که درسحر دست به آسمان بلندکند و ۱۰ مرتبه ذکر (اَلْباسِطْ) راتکرارکند،به هیچ کس محتاج نشود.

  

مرحوم جزایری نقل کرده که ،در حدیث آمده اگر جنسی داشتی که به بازار کساد خورد این آیه بر آن بخوان « و بدم » 

« اِنَّ الَّذینَ یَتلوُنَ کِتابَ اللّهِ وَ اَقامُو الصَّلوةَ وَ اَنـفَـقُــوا مِمّـا رَزَقناهُم سِرّاً وَ عَلانِیَة ً یَرجونَ تِجارَهً لَن تَبُورَ.» (فـــاطر ایه 29)

 مشکل حل می شود و این مطلب را بسیاری از اصحاب ما آزمایش کرده اند و نتیجه گرفته اند.

 

جهت وسعت رزق و برکت مال

به جهت وسعت رزق و رسیدن به دولت و ثروت بسیار مجرب است پیامبر اکرم(ص) فرمود:

من آیه اى را در قرآن مى شناسم که اگر تمام انسانها دست به دامن آن شوند براى حل مشکلات آنها کافى است و آن آیات سوّم و چهارم سوره طلاق است

 «وَ مَنْ یَتَّقِ اللهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْث لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللهَ بالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِکُلِّ شَیْىء قَدْراً»

 

طریقه ختم آیه به جهت وسعت روزى:

 آیه مذکور را از روز دوشنبه شروع کند، تا چهل روز، روزى ۱۵۳ مرتبه بخواند و روز چهلم ۱۷۸ مرتبه بخواند به جهت وسعت رزق و برکت مال و رسیدن به دولت و ثروت بسیار مجرب است.

قبل از خواندن آیه وضو بگیرد

 

ختم 4 سوره در هر روز


.هرکس هر روز سوره

 ((والذاریات))،((الطلاق))،

 ((المزمّل))،((الم نشرح))

 را بخواند و بر آن مداومت نماید روزی او از جائی که گمان ندارد خواهد رسید به طوریکه عقلها در حیران خواهد شد چنانچه قضا شود در شب همان روز قضای آن را به جای آورد این ختم از مجربات است.

 

برای کسب رزق

برای کسب رزق هفت مرتبه خواندن آیه 19 سوره شوری وهفت مرتبه خواندن دعای

 «اللّهم اَدِم نعمتِکَ والطُف بنا فیما قدُرتَه علینا» سفارش شده است.

 

ختم سوره یس

اگر در کاری فرو مانده باشی و تدبیر کار خود را ندانی در سوره یس هفت جا ایه مبین است سوره را بخواند و به هر مبین که رسد حاجت بخواهد بعد از اتمام آنچه میتواند صدقه دهد که ان شا الله حاجت روا شود.

 

ازمرحوم آیت الله اراکی من هرگاه مشکلی پیدا می کنم یک دور تسبیح صلوات می فرستم و ثواب آنرا نثار چهارده معصوم می کنم آنگاه مشکل من به آسانی حل می شود البته این کار رابیشتر در مورد مشکلات علمی انجام داده ام

 

سه چیز با برکت

از چیزهایی که برای برآمدن حاجت دنیایی و آخرتی، اجازه نمی خواهد و آثار هم دارد، استاد سید عبدالکریم کشمیری در موارد مختلف به افراد می فرمودند سه چیز است:

 اول: ذکر استغفار، استغرالله ربی و اتوب الیه.

 دوم: ذکر صلوات: اللهم صلی علی محمد و آل محمد.

 سوم: صدقه دادن.

  

ارادت سید عبدالکریم کشمیری به بابا رکن الدین استاد می فرمودند:

 من هر وقت در زندگیم، مشکلی برایم رخ می دهد، یک سوره یاسین برای بابا رکن الدین مدفون در قبرستان تخت فولاد اصفهان می خوانم، مشکلم حل می شود.

 

خلاصی از مشکلات :

 آیه شریفه ۱۱ سوره دهر ( انسان ) را چنانچه کسی صد مرتبه بخواند از مشکلات خلاصی یابد ولو آنکه  شمیشیر بر گردنش نهاده باشند مجرب است

 آیه ۱۱ سوره دهر :

 فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

 

منبع : کشکول سیاح جلد ۲ صفحه ۴۴۳

 

  

 

 


برچسب‌ها: دعا برای حیات عقل, دعا برای بی نیازی, دعا برای فروش کالا, دعا برای رفع کسادی بازار, دعا برای وسعت رزق
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۶ مهر۱۳۹۴ساعت 8:19 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

  


هر گاه متاعي فروش نشود اين آيات را بر كاغذي نويسد و در آن نهد 
از غيب مشتري مي‌رسد انشاءا... 
يا بَنِي اِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُو بِعَهْدي اُوفِ بِعَهْدِكُمْ 
وَ اِيّايَ فَارْهَبُونِ وَ امَنُوا بِما اَنْزَلْتُ مُصَدَّقاً لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا اَوَّلَ كافِرٍ بِهِ 
وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتي ثَمَناً قَليلاً وَ اِيّايَ فَاتَّقُونِ وَ مَنْ اَوْفي بَعَهْدِهِ مِنَ اللهِ 
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيم 
  
  
هر كس مي خواهد خانه و يا سرمايه اش بفروش رسد، 
دعاي زير را نوشته و به آن محل نصب كند، زودتر به فروش مي رسد. 
  
ربنا آتنا من لدنك رحمه و هيي لنا من امرنا رشدا   
  
اگر مال كسي به فروش نرسد بايد اين آيه را از سوره بقره سه مرتبه 
بخواند و برآب بدمد و ان اب را بر متاع بپاشد متاع او بفروش رود 
ايه اين است: 
  
و من اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به و ذالك هوالفوزالعظيم   
  
  برای فروش کالا یا زمین و خانه
آيه الكرسي را نوشته و پس از آن نوشته شود: يا حفيظ ياحفيظ اَحفَظني فَاستَبشِرو بِبَيعُكم الَذِّي بايَعتُم بِه و ذَلِك هُوَ الفَوزِِِِ العَظيم و در منزل قرار دهيد يا در زمين دفن كنيد   


یا سوره قارعه را نوشته و در منزل قرار دهيد. 
  
  

 

 


برچسب‌ها: دعا برای فروش کالا و ملک و زمین
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۴ساعت 7:12 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

 

خواص سوره طه

هر كس كه سوره ي طه را بعد از اذان صبح وقبل از طلوع افتاب بخواند دلها براي او نرم مي گردد وبر دشمن غلبه خواهد كرد . همچنين روزي او فراخ مي گردد و از جاييكه گمان نداشته باشد خدا براي او روزي برساند .

به كساني كه دادگاه داشته باشند پيشنهاد مي شود  اين سوره را تلاوت نمايند كه بسيار مجرب است

هر كسي به دنبال كار مهمي از خانه بيرون ميرود اين كلمات را بگويد ان شاءالله آن كارش به خوبي انجام ميگيرد
بسم الله الرّحمن الرّحيم حَـسبـيَ الله تـَوَكَّـلــتُ عـَلـَي الله اَللّــهُــمَّ اِنـّـي اَسـئَــلـُـكَ خـَيــر ِ اُمــوري كـُلـّـُهــا وَ اَعـوذ ُ بـِـكَ مـِن خـِـزي ِ الدّ ُنــيــا وَ عـَـذاب ِ الاخــِـر َه 

هر كه اين سوره را نوشته با خود دارد هر جا كه رود فتح و پيروزى نصيبش گردد. 

و ايضاً جهت گشايش كار خواندن آن نافع است و چنانچه چيزى گم كرده تا ده روز هر روز يك بار بخواند.

 

 خواص اسم یا حفیظ 
  
براي پيدا كردن شيئ گم شده: 
  
اسم مبارك يا حفيظ را 119 بار بخواند و بعد از آن 119 بار اين آيه را بخواند: 
    
إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (سوره لقمان /آيه16) 

 

 خواص سوره نور

امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

به هر كسي تهمت زده شد اگر سوره نور را هفت بار بخواند از آن تهمت رهايي پيدا مي كند .

دعا برای رفع شر کسی که از او می ترسی

امام صادق (ع) فرمود: هرگاه از شر كسي خائف و بيمناكي اين دعا را بخوان.

اَللّهُمَّ اِنَّكَ لايَكْفى مِنْكَ اَحَدٌ وَ اَنْتَ تَكْفى مِنْ كُلِّ اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَاكْفِنى شر (نام فرد شرور آورده شود)

بار خدايا، هيچكس شر تو را باز نمي گرداند، و تو شر همگان را باز مي گرداني

خدايا شر فلاني را از من بازگردان.

 

خواص سوره اسراء

ذكر بسيار بسيار مجرب براي براورده شدن حاجت: 
    
به مدت 40 روز ، روزي 100 بار آيه 80 سوره اسراء را بخوانيد: 
    
وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا 
  

 

خواص سوره تکاثر 

برآورده شدن حاجات 
  
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: 22 بار سوره تكاثر را بخوانید در خلوت و بعد از آن 1000 بار صلوات بفرستید  و حاجت خود را بخواهید كه خداوند نیز برآورده خواهد نمود. 

 

هدیه و خیر کثیر به اموات

در روایت امده که دو رکعت نماز با این کیفیت خیر کثیره دارد:

در رکعت اول«فاتحه » و «آیه الکرسی» و دو بار «توحید»

و در رکعت دوم یک بار «فاتحه» و 10 بار سوره «تکاثر» را بخوان

و چون نماز تمام شد آن را به مرده مورد نظر هدیه نما به این صورت:

«اللهم صلی علی محمد و آل محمد و ابعث الی قبر فلان [به جای فلان نام مرده را بگو]»

گويند:هر كس به اين ختم اعتقاد داشته باشد و آن را تا سه روز انجام دهد،حاجت او روا شود

و آن بدين شرح است. 

ابتدا بگويد:اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و آنگاه اية الكرسي را بخواند
و سپس بگويد:اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و با گفتن بسم الله الرحمن الرحيم، سوره حمد را بخواند و پس از آن،5 مرتبه سوره اخلاص را از بسم الله الرحمن الرحيم تا آخر،بخواند
و آنگاه 11 مرتبه سوره كوثر را قرائت نمايد و سپس صد صلوات بفرستد كه  ان شاء الله 

به خواست خدا طي سه روز حاجت او روا مي‌گردد.

    

رفع سردرد 
  
هر كس سوره تکاثر را بر صاحب سردرد بخواند دردش باذن الله زایل گردد. 
  

   
به دست آوردن مالی عظیم 

گفته شده هر كس سوره تكاثر را روز دوشنبه یا چهارشنبه 40  بار بخواند مال عظیم یابد و به خیری رسد كه در ذهن و تصورات او نگنجد. 
  
  

  
  
  


برچسب‌ها: خواص سوره طه, دعا برای نرم کردن دل دشمن, دعا برای گمشده, دعا برای کسب مال عظیم, خواص سوره نور
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۹ مرداد۱۳۹۴ساعت 7:44 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | مرحوم آیت‌الله نیستانکی نائینی در صفحه ۷۱ جلد دوم کتاب گوهر شب چراغ و مرحوم حضرت علامه آیت‌الله العظمی سید عباس حسینی کاشانی (ره) در صفحه ۳۱۲ جلد اول کتاب المخازن دستور نمازی را قرار داده‌اند که برای ثروت کاربرد دارد.

علمای مذکور فرموده‌اند که در بعضی از تفاسیر آمده، برای ثروتمند شدن به گونه‌ای که از حساب آن عاجز باشید در سه جمعه پشت سر هم دو رکعت نماز به شکل زیر بخوانید.

در هر رکعت ۱۰ مرتبه سوره حمد و ۱۱ مرتبه توحید بخوانید و پس از خاتمه نماز، ۱۰۰ صلوات بفرستید.
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ مهر۱۳۹۲ساعت 0:7 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | براي گشايش در کار و فتح و قوت کسب هرکس2 بار صلوات بفرستد و

 الم نشرح و آيه الکرسي را هر کدام 2 بار بخواند 

و از انگشت کوچک تا بزرگ عقد کند (ببندد) البته تاثير عجيبي خواهيد ديد.

و نيز براي گشايش کار آيه الکرسي بعد از هر نماز خوانده شود.

سوره قدر 10 بار بعد از نماز صبح خوانده شود.


+ نوشته شده در  یکشنبه ۴ فروردین۱۳۹۲ساعت 0:0 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

هر که این کلمات را صد نوبت بخواند غنی گردد و مجرب است

بسم الله الرحمن الرحیم 

یا کَثیرَ الخَیر یاذالمَعرُوف یا قَدیمَ الاِحسان  اَحسِن اِلِینا  بِاحسانِکَ القَدیم برحمتک یا ارحم الراحمین+ نوشته شده در  شنبه ۳ فروردین۱۳۹۲ساعت 1:5 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمودند : قسم به آن خدایی را که من را مبعوث فرموده هرکسی این دعا را همراه خود داشته باشد یا در دکان و یا در منزل خود گذارد فقر او به ثروت و وسعتِ رزق و روزی مبدل شود ان شاء الله

یا اللهُ یا رَبِّ یا حَیُّ یا قَیّوم یا ذَالجَلالِ وَالاکرام اَسئَلُکَ بِاسمِکَ اَلعَظیم اَلاَعظَم اَن تَرزُقََنی رَزقاً حَلالاً طَیِّباً بِرَحمَتِکَ الواسِعَه  یا اَرحَمَ الرّاحِمِین 

در دستور دیگر برای توسعه رزق گفته شده بعد از این دعا حمد و توحید و قدر و آیة الکرسی را بخواند و بعد برخیزد و رو به قبله حاجت بخواهد


+ نوشته شده در  جمعه ۲ فروردین۱۳۹۲ساعت 11:58 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 


هر کس سوره فیل را 21 بار بعد از نماز ظهر بخواند روزی او از غیب گشوده شودسوره واقعه برای ازدیاد روزی تاثیر بسیار دارد 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ فروردین۱۳۹۲ساعت 2:15 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 


دعاي تنگي روزي ( و نيز درخواست حوائج در سفر طولاني )  که هنگام طلوع افتاب دراب اندازد : 

بسم الله الرحمن الرحيم الملک الحق المبين من العبد الذليل الي الملک المولي الجليل سلام الله علي محمد و علي فاطمه والحسن والحسين و علي محمد و جعفر و موسي و علي و محمد و علي و الحسن و الحجة القائم المنتظر المهدي مولينا و سيدنا صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين رب اني مسني الضر والخوف فاکشف ضري و امن خوفي بحق محمد و اله اسئلک بحق کل نبي و وصي و صديق و شهيد ان تصلي علي محمد و علي ال محمد يا الله يا رحمن الراحمين اشفعوا لي يا ساداتي و موالي بالشان الذي لکم عندالله فان لکم عنده شانا من الشان فقد مسني الضر و الخوف يا ساداتي والله يا ارحم الراحمين وافعل بي ما انت اهله يا رب کذا و کذا


به جاي کذا و کذا حاجت خود را بنويسد
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ اسفند۱۳۹۱ساعت 0:2 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | دو رکعت نماز بخوانيد و بعد از نماز

سوره مبارکه "يس"  و اين عمل را تا 3 مرتبه انجام دهيد+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ اسفند۱۳۹۱ساعت 0:1 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | هر روز بعد از نماز صبح اين ايه را 110 مرتبه بخوانيد

(اِن الله هو الرزاق ذوالقوة المتين)


+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۱ساعت 0:1 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | امام صادق فرمودند : هرکس سوره یوسف را نوشته و با آب بشوید و از آن بنوشد خداوند به آسانی به او رزق و روزی عنایت می کند و برای او از طرف خداوند رزق و بهره ای مقرر می شود.


امام صادق (ع) فرمودند : اگر رزق و روزی کسی تنگ شود هفت بار سوره مریم را بخواند درهای روزی بر روی او باز می شود .


امام صادق (ع)فرمودند : اگر کسی سوره فتح را در شب اول ماه مبا رک رمضان به هنگام رویت هلال سه مرتبه بخواند خداوند متعال درهای رزق و روزی را به روی آنها میگشاید .
+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ اسفند۱۳۹۱ساعت 8:23 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 
هر روز صبح بعد از نماز دستها را به طرف آسمان بلند کرده

 این آیه را بخواند 


رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً

 لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ اسفند۱۳۹۱ساعت 0:1 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

هرگاه در ساعت اول روز 308 مرتبه بگويد يا رزاق روزي او وسيع مي گردد.


 جهت تنگي روزي و رفع فقر 40 روز روزي يکمرتبه سوره مبارکه مزمل را بخواند.  


 بعد از نماز صبح به جهت زيادي نعمت بايد به عدد ابجد 211 مرتبه بگويد يا منعم.
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۱ساعت 6:3 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | در احادیث متعدد آمده که هر کس این دعا را هفت بار بعد از هر نماز بخواند سعادت دنیا و آخرت و همچنین وسعت رزق و اداء دیون و قرصى کارها نافع است .
00300000بسم اللّه الرحمن الرحیم

بسم اللّه ماشاء اللّه لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم تَوَکَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذى لا یَمُوتُ وَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدا وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فِى الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِىُّ مِنَ الذُّلِّ وَکَبِّرْهُ تَکْبیرا
00300000
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۱ساعت 7:23 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

برای نجات پیدا کردن از فقر و زیاد شدن روزی در هر روز 110 مرتبه این دعا خوانده شود:


 اللّهُمَّ اغننِی بِحَلالِکَ عَن حَرامِکَ وَ بِفَضلِکَ عَمَّن سِواکَ


این دعا را حضرت رضا (ع) در عالم خواب به مرحوم ملا زین العابدین گلپایگانی، استاد میرزای شیرازی، سفارش فرمودند. + نوشته شده در  چهارشنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۱ساعت 0:0 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 


 هر کسی که بر گرسنگی وجوع طاقت نبود به ذکر این اسم مبارک 
« یا صمد» مداومت کند 


به عدد 1000 بار در روز تا حق سبحان درهای رزقهای ظاهری و باطنی را بر روی او بگشاید.+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۱ساعت 0:0 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 


 جهت توانگری و دوام ملک و بزرگی و تسلط و خَدَم و حَشَم و مالک شدن املاک و غیره 

مداومت نماید بر اسم «یا مالک» 

و اگر کسی روز جمعه پیش از طلوع آفتاب 1000 مرتبه این اسم را بخواند

 تمام حوائج دنیا و آخرت او برآورده شود.

عدد کبیر این اسم 90 می‌باشد. + نوشته شده در  شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۱ساعت 10:24 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

 

 اگر کسی را قرض بسیار بود و در کار خود فرو مانده و متحّیر شود این آیات را «هُوَ اللهُ الذَّی لاالهَ الاّ هُوَ»

چهل و یک بار بعد از نماز جمعه به جهت گشایش بخواند به مراد و مقصود خود واصل شود.+ نوشته شده در  شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۱ساعت 6:33 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  |  برای جلوگیری از فقر و بهبودی وضعیت مالی در هر روز 100 مرتبه ذکر «یا غنی» خوانده شود.+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۱ساعت 10:25 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 


 

 روز جمعه در ميان دو نماز به يک خط بنويس ( يعني خط دوم نرود ) دعا را و در کيف پولت قرار بده تا هميشه غني باشي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و لقد مَكّنّا كم فى الارض و جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۱ساعت 6:13 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 


 برای دعوت پول به شرط مشروع باید یک هفته ترک حیوانی کند یعنی از غذاهایی مثل شیرو پنیر و ... و کلا غذاهایی که در آن حیوانی هست استفاده نکند و میتواند از سبزیجات و میوه جات استفاده کند سپس از روز اول که روز چهارشنبه باشد شروع کند و در جای خلوت اسم ( اسرافیل ) را بر کاغذ نوشته و بر سر خود ببندد و بعد سر خود را عقب برده و نگاه به بالا کند و به خواندن این اسماء مشغول گردد 

انشاالله چون روز چهارشنبه ی دیگر در آید مقصود حاصل آید :

اسماء اینست : عَشقَد طَقطوش مُطِز هَواطِل و عَواطِل اَجیبوا عَنهُ مِن الدَّراهِمِ و الدّینارِ بِحق اسرافیل و اوفونی و قَوِّ عَلی اعطاء


+ نوشته شده در  شنبه ۷ بهمن۱۳۹۱ساعت 0:1 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  | 

مطالب قدیمی‌تر