خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image034.gif این لعن چهار ضرب را صد و یک (101) بار جهت هر مطلبی باید خواند.


٭و مروی است که هر که را مطلب و مدعائی باشد یا از برای ادای دین و رد گم شده، باید گودی بکند و صد و یک ریگ حاضر سازد و هر یک ریگ که دست می گیرد یک بار لعن چهار ضرب را بگوید و در آن حفره اندازد به طوری که در ریگ آخر صد و یک (101) مرتبه لعن چهار ضرب را گفته باشد و روی آن گودی را با خاک بپوشاند به زودی آن مطلب باذن الله حاصل شود انشاءالله و گم شده او باز می آید:حکایت: یکی از شیعیان جهت ضیق و تنگی معاش گذرش به قلعه ای از قلاع افتاد که در پای کوهی واقع بود و امیر و حاکم آنجا سنی بود و آن والی را به حسب اتفاق بازی در در شکار گم شده بود و چون از بالای آن حصین نظرش به آن شیعه افتاد او را در بالای حصین طلب نمود، چون آثار صلاح و دانش در بشره (چهره) او ظاهر بود از او تفحص نمود که به چه سبب گذر تو به این مکان واقع شد؟ آن مرد مؤمن گفت: از برای ضیق و تنگی معاش، گفت: چیزی خوانده ای؟ (=سواد داری؟) گفت: بلی، گفت: مرا بازی گم شده، دعایی بخوان تا باز برگردد، اگر باز من بیاید تو را انعام و نوازش بسیار نموده و به مسکن و مأوایت رسانم و الا به روح چهار یار سوگند که امر نمایم تو را از این حصار به زیر اندازند، آن بیچاره درکار خود حیران مانده گرسنگی و تنگی معاش را فراموش کرد ناچار سه روز مهلت خواست و دل به هلاکت نهاد و به خاطرش رسید که از برای برگشت گمشده لعن چهار ضرب مجرب است، در گوشه ای آمده خفره ای کند و صد و یک ریگ حاضر نمود و هر یک مرتبه که لعن می کرد یک ریگ در آن حفره می انداخت و چون فارغ شد آن حفره را پر خاک ساخت و در آن روز باز شکاری آن والی برگشت، آن شیعه را اعزاز و اکرام بسیار نمود.


روز دیگر خبر به آن امیر رسید که پادشاه تو را از حکومت این حصار معزول ساخته، باز آن شیعه را طلب نمود گفت چنین خبری به من رسیده، دعائی بخوان که پادشاه بر سر شفقت آمده دوباره حکومت این حصار را به من ارزانی دارد و الا امر می نمایم تو را از حصین به زیر اندازند.


آن بیچاره نیز به طریق روز گذشته لعن چهار ضرب شد، بعد از چند روز خلعت شاهی را برای او آوردند و باز محافظت آن حصار به او رجوع شد، آن شیعه را طلب نموده در احترام او بیش از پیش کوشیده گفت: این دعا را به من تعلیم کن در سختی و شدت مداومت کنم تا حاجتم روا شود، آن شیعه کتابی را از جیب خود بیرون آورد دعائی به او نمود که این دعا را تعلیم گیر که من این دعا جهت حل مشکلات تو خوانده ام و مطلب تو حاصل شد.


آن ناصبی کتاب را از او گرفته گفت بخوان تا من بشنوم، گفت من این دعا را از حفظ ننموده ام و از روی کتاب جهت حصول مطلب تو خوانده ام، گفت: دروغ می گویی، من در وقت خواندن دعا از گوشه ای مشاهده نمودم که ریگ چند در پیش خود جمع کرده بودی و بی نوشته و کتاب چیزی می خواندی، من دست از تو بر ندارم تا این دعا را به من تعلیم کنی و الا تو را از این کوه به زیر اندازم، آن شیعه گرفتار چون این حال را مشاهده نموده یکباره قطع حیات خود نموده و درکار خود درمانده، اگر تعلیم نکند کشته می شود و اگر بیاموزد آن ناصبی سب و لعن خلفاء ثلاثه از او بشنود به طریق اولی امر به قتل او خواهد کرد، عاقبت الامر چون به غیر راستی چاره و درمان ندید گفت: به یک شرط این دعا به تو می آموزم که اول قسم یاد نمایی که آزاری از تو به من نرسد، والی قسم یاد نمود، آن شیعه آن سنی را به گوشه ای برد و شروع در لعن چهار ضرب کرد، آن والی دست به گوش گرفته و شروع به توبه توبه گفتن نمود.


شیعه گفت: دعای من این است که برای برآمدن مطالب می خواندم، دیگر تو می دانی در آن حال آن والی را توفیق رفیق گردیده، آن مؤمن هادی راه او شد و تبرا از خلفای ثلاثه، و تولی به ائمه معصومین علیهم السلام نمود خود را به جرگه غلامان و موالیان مولای مؤمنان و پیشرو اهل جنان (علیه السلام) درآورده شیعه اثنا عشری شد، و آن مرد مؤمن را انعام و اکرام بسیار نمود و مال بسیار به او ارزانی داشت و به وطن و مأوایش روانه نمود.

سه شنبه 31 خرداد1390 7:28 AM *•.فریبا¸¸.•*

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image029.gif
٭در لعنیه شیخ علی رحمهم الله و دیگر کتب شیعه آمده که روزی جمعی از مخالف، به امتحان نزد حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) آمده سؤال کردند که چه می گویی در حق ابابکر و عمر و حال خلافت ایشان؟ حضرت امام (علیه السلام) فرمودند: هما کانا امامین، عادلین، قاسطین، کانا علی الحق و ماتا علیه، رحمه الله علیهما یوم القیمه، یعنی: ایشان بودند دو امام، دو عادل، و درست کار بودند، بودند بر حق، مردند بر حق، رحمت خدا بر ایشان خواهد بود روز قیامت!!!

چون اصحاب و خواص آن حضرت این کلام را از زبان معجز بیان حضرت امام (علیه السلام) شنیدند و این الفاظ را از آن مقتدای دین استماع نمودند متعجب شدند، چون مجلس از مخالفان عمری خالی شد، پرسیدند که ای سید و سرور عجب سخنی بر زبان مبارک شما جاری شد! و غریب کلامی از دهان در افشان شما استماع افتاد! می خواهیم که ما را از این دغدغه در رهانی و سراین نکته را بر ما ظاهر گردانی؟

حضرت امام (علیه السلام) در جواب فرمودند: اول آنکه گفتم هما کانا امامین یعنی ایشان دو امام بودند، بدانید که امام بر دو صنفند، یکی امامی که سبب هدایت و نجات خلقان و وسیله خیرات مردمان می شود، و دوم امامیست که مردمان را به دوزخ می خواند وسبب هلاک خلقان می گردد، چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده و جعلناهم ائمه یدعون الی النار مقصود من از امامت ایشان این قسم دوم بود.

و دیگر اینکه گفتم عادلین مراد من عادل (عدول کننده) از حق بود یعنی برگرداننده از حق و دور گرداننده از صواب چنانکه در قرآن مجید واقع شده ثم الذین کفروا بربهم یعدلون 

اما آنکه گفتم قاسطین بدانید که قاسط را دو معنی است یکی راست و درست، و دیگری جبار و ظالم چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا و مراد من اما آنکه گفتم کانا علی الحق؛ این معنی را اراده کردم که امیرالمؤمنین (علیه السلام) حق بود مسلط بودند و حق او را غصب کردند و آنکه گفتم و ما تا علیه بر آن معنی ٫ که مردند و هنوز بر علیه حق مسلط بودند.

و اینکه گفتم رحمه الله علیهما یوم القیمه، مقصود آن است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله رحمت خداست، بر علیه ایشان است در روز قیامت، یعنی با ایشان خصومت خواهد کرد در روز قیامت.

پس اصحاب آن حضرت چون این تأویل و توضیح شنیدند به غایت شاد و خرم گردیدند، و این دلیل واضحی است بر لعن آن منافقان.


شیخ ابوعلی طبرسی در تفسیر کبیر آورده که روزی رسول صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نموده فرمودند:

من اذی شعره منک فقد اذانی و من اذانی فقد اذی الله و من اذی الله فعلیه لعنه الله

یا علی هر که اذیت و آزار به یک تار موی تو کند ، چنانست که به من ایذا رسانیده و هر که به من ایذا کند و برنجاند؛ خدا را رنجانیده است، و هر که ایذا به خدا رساند به لعنت و غضب الهی گرفتار است.
دوشنبه 30 خرداد1390 6:50 AM *•.فریبا¸¸.•*


                    


برای مکاشفه ی عالم باطن :
 
برای ارتباط با عوامل غیبی و از جمله مشاهده موکلین نوری ذکرها و آیات فراوانی موجود است.
به این ترتیب:
در چهل روز اول : یا نور یا قدوس( 426   به اضافه ی عدد نام ذاکر )
در چهل روز دوم : سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح ( 448 به اضافه ی عدد نام ذاکر )
در چهل روز سوم: مسبحات قرآنی
در چهل روز چهارم : آیه ی نور به تعدا 66 تا 256 مرتبه

 


 

یکشنبه 29 خرداد1390 0:37 AM *•.فریبا¸¸.•*نواى نينوا يادم نرفته

شهيد سر جدا يادم نرفته

درآن گودال بى رحم و مروت

حسين و نيزه ها يادم نرفته

منم زينب منم أم المصائب

حديث کربلا يادم نرفتهشنبه 28 خرداد1390 6:20 AM *•.فریبا¸¸.•*


http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image051.gifhttp://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image051.gifhttp://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image051.gifhttp://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image051.gif


شیخ ابوجعفر محمد بن حسن الطوسی قدس سره در کتاب تهذیب آورده که نجیه نام مردی از شیعه اهل بیت علیهم السلام بود به خدمت امام محمد باقر (علیه السلام) آمده سلام کرد و دو زانوی مبارک آن حضرت را بوسید و از آن حضرت سؤال نمود که چه می گویی در حق ابابکر و عمر؟

حضرت فرمودند: ایشان اول آن جماعت بودند که بر ما ظلم کردند و حق ما را به ناحق بردند و مردمان را بر ما دلیر ساختند و این نوع ستمی بر ما کردند و خونهای ما در گردن ایشانست، و غیر از ما و شیعه ما کسی بر فطرت ابراهیم علی نبینا و آله و (علیه السلام) نیست.

٭در کتاب لوامع الاخبار حدیثی مذکور است ، آنکه اولی و سرکرده ملاعین عمربن خطابست، و او بیش از منافقین دیگر به لعن و طعن سزاوار است چه او صلب تر و خشن تر و خبیث تر و سخت تر بود در عداوت اهل بیت.

 روایت شده که روزی از حضرت امام (علیه السلام) التماس نمودم که مرا از حال شیخین خبر دهید و مراد از شیخین ابابکر و عمر است.

پس آن حضرت فرمودند: به اندازه خون حجامت (از شخصی) ریخته نشده الا آنکه وبال او در گردن ایشان خواهد بود تا روزی که قائم ما یعنی صاحب الزمان (عجل الله فرجه) در خلافت روی زمین قائم و ظاهر گردد، و ما جماعت بنی هاشم امر کرده ایم بزرگان و اطفال خود را به سب و لعن ایشان و برائت و بیزاری از آن بی دینان.[18]

ای عزیز، خود را معاف مدار از لعن خلفای ثلاثه که لعن بر ایشان سر دفتر همه عبادات است و تا لعن ایشان نکنی هیچ عبادت تو مقبول درگاه الله تعالی نمی شود و مطالب و حاجات دنیا و آخرت تو را حق تعالی به سبب لعن بر این سه مردود بر می آورد؛ و از مجربات است که هرگاه کسی را مشکلی پیش آید یا چیزی را گم کند، مکرر لعن آن ملاعین را به این طریق بر زبان جاری سازد ((اللهم العن عمر ثم ابابکر و عمر ثم عثمان و عمر اللهم العن عمر)) مشکل او حل شود و گم شده او پیدا شود و این روش مشهور است به لعن چهار ضرب.


هنگامی كه ابوبكر(لعنت‌الله علیه) به عیادت حضرت زهرا(س) آمده بود حضرت خطاب به او فرمودند:

به خدا قسم در هر نمازی كه می‌خوانم حتما تو (ابوبكر) را نفرین می‌كنم:

(الامامه و السیاسه از كتب معتبر اهل‌سنت، ج1، 20)


پیامبر اكرم(ص) خطاب به امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند: یا علی! انكار كننده امامت تو بعد از من مانند انكار كننده رسالت من در زمان زندگی‌ام است زیرا تو از منی و من از تو هستم.

(خصال صدوق، ج2، ص179)


پیامبر اكرم(ص) فرمودند: مخالفت كننده با علی‌بن ابیطالب(ع) بعد از من كافر است و كسی كه دیگری را با او (در امر ولایت) شریك گرداند، مشرك است.

(امالی شیخ صدوق، مجلس ششم، حدیث5)


اللهم العن صنمی قریش و جبتیها و طاغوتیها و إفكیها و ابنتیهما

خدایا لعـنت کن دو بـت قریش (ابوبكر و عمر) و دو مشرک آنرا، و دو سرکرده ضلالت را، وآن  دو دروغ پرداز را، و دو دختر آنان را(عاشیه و حفصه).

دعای قنوت حضرت علی(ع)- (بحارالانوار، ج82، ص26)

ادامــه
جمعه 27 خرداد1390 8:39 AM *•.فریبا¸¸.•*


اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علی


عـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علی


منشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفا


لعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علی


منبع مهــر ومحبت ، صــاحب لطف و کرم


افتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علی


میلاد نور بر شما مبارکپنجشنبه 26 خرداد1390 7:2 AM *•.فریبا¸¸.•*

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image058.gifhttp://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image058.gifحجت الاسلام فاطمي نيا نقل مي كنند: حضرت آيه الله العظمي اراكي كه عالم بسيار باطن دار و بزرگواري بودند و من خيلي خدمتشان رسيده بودم، فرمودند: هرگز نشد كه من مشكلي داشته باشم و يك سوره قرآن براي ميرزاي قمي بخوانم و مشكل من حل نشود! 
چهارشنبه 25 خرداد1390 5:52 AM *•.فریبا¸¸.•*
http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/div1011.files/image055.gif


مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی در نامه ای به فردی فرمودند

 که برای اصلاح امورتان سوره مبارکه یاسین را بخوانید
به این طریق که هفت بار کلمه یاسین را تکرار کنید بعد به خواندن مشغول شوید
وقتی به سلام قولا من رب الرحیم رسیدید سه بار تکرار کنید
سپس 100 مرتبه صلوات بفرستید و ادامه دهید سوره را تا اخر
در هر جمعه هم هزار بار صلوات بفرستید

مرحوم شیخ فرموده بودند

که ثواب انرا هدیه به ارواح اولیاء مدفون در وای السلام نجف کنید

برگرفته از کتاب نشان از بی نشانها 


سه شنبه 24 خرداد1390 6:51 AM *•.فریبا¸¸.•*

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/glitter6/WebPageContent/item28.gif


اي روضه ي رضوان رضا ادركني 


سرحلقه ي خوبان خدا ادركني 


اي حجت برحق خدا ادركني 


محبوب تمام اوليا ادركني 


اي كوي تو قبله ي مراد ادركني 


اي دادرس روز معاد ادركني 


اي گشته ز فرط جود و احسان و عطا 


مشهور و ملقب به جواد ادركني 
 

دوشنبه 23 خرداد1390 4:55 AM *•.فریبا¸¸.•*

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/glitter6/WebPageContent/item32.gif
ابى عبیده حذاء مى گوید: امام باقر (ع ) فرمودند: هر کس در هنگام برآمدن سپیده ، ده بار بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له و له الملک و له الحمد یحیى و یمیت (و یمیت و یحیى ) و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شى قدیر.و ده بار بگوید:و صلى الله على محمد و آل محمد. و سى و پنج بار بگوید: سبحان الله . و سى و پنج بار بگوید: لا اله الا الله . و سى و پنج بار بگوید: الحمد لله ، در آن صبح از غافلان نوشته نشود و اگر آن را در شب بگوید، در آن شب از غافلان ثبت نشود.

  یکشنبه 22 خرداد1390 4:47 PM *•.فریبا¸¸.•*

   
         


به خواب دیدن مرده "

هر كه خواهد مرده اى را در خواب ببيند در وقت خواب به پهلوى راست بخوابد و سوره والشمس و الليل و جهد (قل يا ايها الكافرون ) و توحيد و معوذتين يعنى قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هر يك هفت مرتبه بخواند و بعد بگويد: (اللهم اَرِنى فى مَنامى كذا) 

يعنى هر كه را كه خواهد ببيند نام برد بجاى كذا و بگويد:

(اِجعَل لى اَمرى فَرَجاً وَ مَخرَجاً) و بخوابد اگر آن شب خواب ديد فبها و الا در شب ديگرش باز به همين طريق عمل كند و چنانچه نديد شب سوم خواهد ديد و اگر باز هم موفق نگرديد تا هفت شب عمل نمايد.


شنبه 21 خرداد1390 3:0 AM *•.فریبا¸¸.•*
از عبدالکریم بن عتبة که از امام صادق (ع ) شنیدم مى فرمود: هر که پیش از برآمدن خورشید و هم پیش از غروب خورشید ده بار بگوید: لا اله الا الله وحده لا شریک له و له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و یمیت و یحیى و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیر (نیست شایسته پرستشى جز خدا، یگانه است ، شریک ندارد، از آن اوست ملک و از آن اوست سپاس ، زنده کند و بمیراند، و بمیراند و زنده کند و اوست زنده اى که نمى میرد، به دست اوست هر خیر و اوست بر هر چیز توانا)، کفاره گناهان آن روزش گردد.

همچنین امام صادق (ع ) به نقل از رسول خدا (ص ) فرمود: هرکس نماز بامداد گزارد و پیش از آنکه دو زانو را از زمین بردارد، ده بار ذکر فوق را بگوید، و در مغرب هم چنان عمل کند، هیچ بنده اى خداى عز و جل را به کردارى بهتر از کردار او برخورد نکند، مگر کسى که به مانند او عمل کند.جمعه 20 خرداد1390 5:17 AM *•.فریبا¸¸.•*

 

 

 دعا برای زنده شدن دل

  شخصى در خواب حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه وآله را زيارت نمود

و از آن حضرت درخواست كرد كه يا رسول اللّه مرا دعايى تعليم فرمائيد كه دلم زنده شود.

حضرت اين كلمات را به او تعليم فرمودند:

يا حَىُّ يا قَيُّومُ يا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُحْيِىَ قَلْبى اَللّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

این شخص ۳ مرتبه این ذکر را خواند  و  دلش  زنده شد
 

 

پنجشنبه 19 خرداد1390 12:0 PM *•.فریبا¸¸.•*

 

 


مُعید یعنی باز گرداننده هر چیز فانی و مرده و از دست رفته به اول حال خویش

هر که خواهد این ذکر را بگوید باید که خدای تعالی را ، آفریننده و زنده کننده و میراننده داند ، چون صفت خداست " یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی "


حضرت امام رضا علیه السلام :


هر که خواهد هیچ چیز از او فوت و غایب نشود به این ورد قیام نماید

هر روز در چهار طرف خانه خود هفتاد نوبت بگوید یا معید ، ایزد تعالی آن خانه را سالم دارد و اگر مسافر دارد ، بزودی به وطن بیاید ، یعنی کسی که از نزد او رفته حالا چه به مسافرت و چه قطع ارتباط ، اگر کسی مسافری دارد و از او خبری ندارد، شب جمعه و دوشنبه و پنجشنبه ، وقتی که مردم آرام گیرند یعنی به خانه هایشان بروند و شهر ساکت شود، برخیزد و غسل کند .

باید که روز پنجشنبه صدقه داده باشد و دو رکعت نماز بگذارد و روی به قبله کند و یا معید را سیصد و پنجاه و پنج بار بگوید و در هر رکن خانه هفت بار دیگر بگوید و دست بردارد و آن مقدارکه تواند بگوید ، و طلب مسافر کند یا همان کسی که قطع ارتباط شده ، چون در این شب قیام نماید ، یعنی به این دستور عمل نماید بزودی مسافر یا خبر وی برسد و یا از چگونگی احوال او مطلع شود

 

 

هرکس ذکر " القاهر " برای پیدا شدن گمشده ۲۰۰ بار بخواند٬ پیدا شود.

اگر " یاقیوم یا واحد " را بنویسد و در میان مصحف نهد هر چه را گم کرده پیدا نماید.

اگر به چهار گوشه کاغذ " الشهیدالحق " بنویسد و نام گمشده یا غایب را در وسط کاغذ بنویسد و در نیمه شب به زیر آسمان باز برود و آن کاغذ را رو به آسمان بلند کرده و در حالیکه در آن نظر میکند و ۷۰ بار بگوید " الشهیدالحق " بزودی خبر آن گمشده به او برسد.

هرکس نیمه های شب در گوشه های خانه اش بایستد و ۷۰ مرتبه " المُعید " را تکرار کند و بگوید: یامُعید رُدَّ عَلَیَّ کذا ( فلان چیز را ) در همان هفته خبر از گمشده یا غایبش به او برسد و یا خودش برسد.

 

 

چهارشنبه 18 خرداد1390 8:8 AM *•.فریبا¸¸.•*


برای پیدا کردن گمشده از اموری که تجربه شده خواندن ۱۰۱ مرتبه آیه شریفه ۷۰ سوره حج قبل از خواب است . در خواب به محل گم شده و کیفیت آن راهنمایی خواهید شد

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۰﴾

آيا ندانسته ى كه خداوند آنچه را در آسمان و زمين است می داند اينها [همه] در كتابى [مندرج] است

قطعا اين بر خدا آسان است (۷۰)

منبع : دو هزار دستور العمل مجرب صفحه ۲۷۶

  

برای محافظت در سفر و در امان بودن مکانها و وسایل از دزد :

هر کس این ذکری که بیان می شود در سفر هفت مرتبه در هر چهار طرف بخواند و با دست اشاره کند از هر خرابی و دشمن و دزد و ..... محفوظ خواهد ماند و چنانچه بنویسد و در صندوق یا آن مکان قرار دهد از دزد در امان باشد آن ذکر این است و این عمل مجرب است

اللهُ حَفیظٌ لَطیفٌ قَدیمٌ اَزَلیٌّ حَیٌّ قَیّومٌ لا یَنامُ

 منبع : مخزن تعویذات صفحه ۲۱

 

به یاد آوردن نکته فراموش شده :

امام صادق علیه السلام می فرمایند :

شیطان یکی از یاران خود را بر آدمی می گمارد تا آنچه را که در خاطر دارد از یاد او ببرد و او را به

فراموشی و نسیان وا دارد و همکار شیطان که خنّاس نام دارد به مسئولیت مربوطه همت می گمارد پس شخص مومن هر گاه خواست که مطلبی را به نظر آورد و احساس کرد که آن را فراموش کرده است دست به دعا بردارد و حضور آن را از خدا بخواهد و بر محمد وآل محمد درود بفرستد و شیطان مخصوص ( خنّاس ) را لعنت کند در این صورت مطلبی را که از یاد برده است سریعا به یاد می آورد و اگربه یادش نیامد ذکر خدا و نیز صلواتی که به زبان آورده است به جای همان مطلب فراموش شده نزد خداوند پاداش دارد

منبع : پرورش روح جلد ۲ صفحه ۳۴۷

 

گم نشدن شی یا انسان :

اگر این دعا را نوشته به همراه هر شی یا انسانی قرار دهند آن شی یا انسان به فضل الهی گم نخواهد شد

بسم الله الرحمن الرحیم  یا حافظا لا ینسی و یا من نعمه لا تحصی انت قلت و قولک الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

این عمل بارها تجربه شده است

منبع : تحفة الرضویة صفحه ۲۹۶

 

برای پیداکردن اموال گمشده :

کسی که اموالش گم شده است ۱۱۹ مرتبه یا حفیظ بگوید و بعد از آن نیز ۱۱۹ مرتبه آیه شریفه

۱۶ سوره لقمان را قرائت کند

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

خداوند متعال به فضلش مال او به او بر می گرداند این ذکر مجرب است

منبع : مخزن تعویذات صفحه ۶۳ و ۶۴


پیدا کردن اشیاء گم شده :

از اموری که تجربه شده خواندن ۱۰۱ مرتبه آیه شریفه سوره حج آیه ۷۰

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

قبل از خواب است . در خواب به محل گمشده و کیفیت آن راهنمایی خواهید شد

 منبع : کتاب دو هزار دستور العمل مجرب صفحه


برای دزدیده شده و یا گمشده :

نقل است برای دزدیده شده و یا گمشده هفت مرتبه یا هفتاد مرتبه این ذکر را بخواند بی شک آن

شی ء پیدا خواهد شد

 اَصْبَحْتُ فِی جَوارِ اللهِ   اَمْسَیْتُ فِی اَمانِ اللهِ

 منبع : گوهر شب چراغ جلد ۱ صفحه

سه شنبه 17 خرداد1390 6:24 AM *•.فریبا¸¸.•*Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت